ALV en regiobijeenkomsten

Sportvisserij Limburg organiseert jaarlijks minimaal één Algemene Ledenvergadering en drie regiobijeenkomsten om de dialoog met de bestuursleden van de aangesloten hengelsportverenigingen aan te gaan.

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Sportvisserij Limburg organiseert minimaal één keer per jaar een Algemene Ledenvergadering voor de bestuursleden van de bij haar aangesloten hengelsportverenigingen. Tijdens Algemene Ledenvergaderingen kunnen beleidsplannen, de begroting, de jaarrekening en de contributie worden vastgesteld, federatieve bestuursleden worden benoemd en belangrijke besluiten aan de leden worden voorgelegd.

De datum voor de volgende Algemene Ledenvergadering van Sportvisserij Limburg is geprikt! Deze wordt gehouden op vrijdag 28 mei 2018, in Congrescentrum Het Forum, Elmpterweg 50, 6042 KL te Roermond. De vergadering begint om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur, ontvangst met koffie en vlaai.

De officiële uitnodiging en de stukken voor de Algemene Ledenvergadering worden ruimschoots van te voren naar de besturen van de aangesloten hengelsportverenigingen toegestuurd. Sportvisserij Limburg hoopt alle bestuursleden op deze avond te mogen begroeten.

Regiobijeenkomsten

In het voorjaar organiseert Sportvisserij Limburg regiobijeenkomsten voor alle aangesloten verenigingsbesturen. In 2018 worden de regiobijeenkomsten op de volgende locaties georganiseerd en wel op:

  • Vrijdag 23 maart 2018 aanvang 19.30 uur voor Midden-Limburg in Congrescentrum Het Forum, Elmpterweg 50, 6042 KL Roermond;
  • Maandag 26 maart 2018 aanvang 19.30 uur voor Zuid-Limburg in Amrath Hotel Born-Sittard, Langereweg 21, 6121 SB Born;
  • Vrijdag 30 maart 2018 aanvang 19.30 uur voor Noord-Limburg in Hotel Asteria, Maasheseweg 80a, 5804 AD Venray.

Het staat een vereniging natuurlijk vrij een willekeurige regiobijeenkomst bij te wonen. Een vereniging uit Midden-Limburg is dus ook van harte welkom op de regiobijeenkomst in Zuid-Limburg. Sportvisserij Limburg hoopt dat alle verenigingsbesturen één van de bijeenkomsten bezoeken.

De bedoeling is om tijdens deze bijeenkomsten een aantal federatieve zaken aan de orde te stellen en om daarnaast regionale zaken uitvoerig te bespreken om zodoende met bestuursleden in dialoog te raken over diverse belangrijke gespreksonderwerpen. 

Daarnaast stellen wij de mening van alle bestuursleden op prijs inzake de wensen ten aanzien van de belangenbehartiging van Sportvisserij Limburg voor de aangesloten vereniging. 

Vanzelfsprekend zullen er binnen veel verenigingen ook onderwerpen leven die voor bespreking in aanmerking komen. Wij vernemen dit graag.