Hoe vissen vermorzeld kunnen worden. Rechtszaak WKC Borgharen, 2e zittingdag

0 813
20 feb

Dinsdag 14 februari jl. vond de tweede zitting plaats bij de Rechtbank Midden Nederland te Utrecht. Deze zaak is aangespannen door Sportvisserij Nederland, Sportvisserij Limburg, Visstand Verbetering Maas, tezamen met de Waalse Hengelsportfederatie en VBC Roer.

De zaak richt zich tegen de door RWS verleende vergunning aan de aanvragen, die een waterkrachtcentrale met vistrap wil installeren bij de sluis van Borgharen te Maastricht. Naar de mening van de betrokken visvertegenwoordigers is bij de toekenning onvoldoende rekening gehouden met de toestand van de vissen na door de centrale gezwommen te zijn. Appellanten betogen dat de mortaliteitscijfers welke in de vergunning worden gehanteerd, te hoog zijn vastgesteld. Door de rechtbank is een extern bureau (StAB, Stichting Advisering Bestuursrechtspraak te Den Haag) verzocht de argumenten van voor- en tegenstanders van hun deskundig oordeel te voorzien. Betrokken partijen, zowel rechters als vergunning verlener, als aanvrager, waren in de gelegenheid gesteld hun vragen te formuleren. Het concept rapport van de deskundigen is daarna door alle partijen van commentaar en nieuwe opmerkingen voorzien. 

Tijdens deze zitting werden alle partijen inclusief de deskundigen door de rechters bevraagd.
De drie rechters werden evenals de aanwezigen advocaten (vier in totaal), ruim vijftien deskundigen van partijen en een volle tribune, waaronder een vijftiental rechtenstudenten van de Universiteit van Utrecht, met specialisatie Bestuursrechtspraak, door de rechters bevraagd, waarbij soms de emoties hoog konden lopen. Hierbij werd duidelijk dat voor alle partijen enorme belangen meespelen.
Het oordeel is nu aan de Rechtbank om tot een oordeel te komen. Uitspraak in deze zaak zal over zes tot twaalf weken plaatsvinden.
Wordt vervolgd.

Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.