De vlag in top in gemeente Horst aan de Maas

0 1240
06 apr

Woensdag 29 maart jl. was het echt feest in Horst aan de Maas. In het Boscafé vond de ondertekening en oprichting van de beheerstichting plaats. Wat is er aan de hand zult u zeggen.

Nu is de Gemeente Horst aan de Maas rijk gezegend met een zestal hengelsportverenigingen verdeeld over de gehele gemeente. Door de diverse herindelingen is deze situatie ontstaan. Verenigingen met een eigen water, verschillende overeenkomsten zowel voor de huur, alsmede voor het onderhoud van het groen, het waterbeheer, de vuilnisophaling, etc.
Net zoals de hengelsportverenigingen heeft ook het gemeentebestuur hart voor de groene omgeving.

Toch vond men in het gemeentehuis de tijd rijp om een zogenoemde privatiseringsactie richting de verenigingen te ondernemen. Het liefst zag de gemeente dat deze verenigingen nog verder zouden gaan samenwerken als dat het reeds het geval was.
De betreffende besturen vonden dan ook dat deze doelstelling wat te ver zou gaan. Maar zeg nooit nooit.
Na diverse gesprekken met de verantwoordelijke wethouders en ondersteund door de betrokken ambtenaren werd er gezocht naar een oplossing om te komen tot een overeenkomst, zoals het oprichten van een beheerentiteit of iets dergelijks. Door Sportvisserij Limburg werd Martin Hoorweg van Sportvisserij Nederland gevraagd dit proces te ondersteunen. Onder leiding van Frans Beckers en Hans Bouweriks werd het proces vorm gegeven en succesvol afgerond.

Nu na drie volle jaren van inventariseren en onderhandelen is de overeenkomst, oprichting van een Stichting tot beheer, met bijbehorende financiering en nieuwe huurovereenkomsten door alle zes de verenigingen ondertekend. Ook de gemeente Horst heeft de overeenkomst goedgekeurd. Deze werd door wethouder Gerard van Rensch getekend.

Door de verenigingen is nu een beheerstichting opgericht met een onafhankelijk bestuur, waarin alle verenigingen participeren. Deze stichting ontvangt een som geld van de gemeente per jaar voor het onderhoud van de omgeving en vijvers. Volgens een vooraf opgestelde en berekende verdeelsleutel is de hoeveelheid werk, (inclusief achterstallig onderhoud) geïnventariseerd en wordt nu door de gemeente bekostigd. De verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor de wijze van besteding, mits het onderhoud maar plaatsvind.

Op deze woensdag werden de oprichtingsakte en de huurovereenkomsten van de vijvers door de bestuurders en de wethouder van de Gemeente Horst officieel ondertekend.
Na akkoord door de Kamer voor de Binnenvisserij zijn deze huurovereenkomsten officieel van kracht geworden. Deze samenwerking (intergemeentelijk) heeft in ieder geval in Horst aan de Maas tot een nauwere samenwerking geleid.

Bekijk ook de foto's in het fotoalbum.

Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.