Ministerie van Infrastructuur en Milieu, RWS en WKC Borgharen BV gaan in Hoger Beroep bij Raad van State in Den Haag

0 678
05 jul

Tot onze spijt is de georganiseerde sportvisserij in kennis gesteld van het voornemen van het Ministerie en de vergunninghouder dat zij in beroep gaan bij de Raad van State in Den Haag tegen het gedane vonnis van de Rechtbank in Utrecht van 25 april 2017.

Alhoewel de sportvisserij een vergelijkbare procedure tegen de vergunningverlening door het Ministerie reeds in 2012 bij de Raad van State wist te winnen, zijn de partijen (Ministerie en vergunninghouder) van mening dat de gedane uitspraak door de Rechtbank dat de te bouwen waterkrachtcentrale niet zal kunnen voldoen aan de norm, niet juist is. Deze norm spitst zich toe op de gevolgschade van de turbine en het visgeleidingssysteem.

De sportvisserij, gesteund door het onafhankelijke deskundigenrapport van de rechtbank zelf (Stab) heeft overtuigend aangetoond dat de vissterfte bij een “worst-case scenario” te hoog is en dat handhaving om de vissterfte omlaag te krijgen haast onmogelijk is.

Evenals in 2012 ziet de sportvisserij (Sportvisserij Nederland – Sportvisserij Limburg, Visstand Verbetering Maastricht ”VVM” en de VBC Roer, de behandeling en uitspraak van de Raad van State ook deze keer met veel vertrouwen tegemoet. Wij houden u van de verdere procedure op de hoogte.
Gerelateerde berichten
Facebook reacties