Regiobijeenkomsten met themasessies voorjaar 2018

0 1089
15 feb

In maart organiseert Sportvisserij Limburg wederom een drietal regiobijeenkomsten. Er staan diverse belangrijke onderwerpen op de agenda. De bedoeling is om naast de geagendeerde onderwerpen tijdens deze bijeenkomsten een aantal federatieve zaken aan de orde te stellen, maar zeker ook regionale zaken te bespreken. Tevens verzorgt een gastspreker van De KSN voor de pauze een korte presentatie over karpervisserij in Limburg. In het gedeelte na de pauze worden in kleine groepjes diverse onderwerpen besproken. Bij ieder thema is een bestuurslid en een beroepskracht aanwezig. Deelnemers kunnen naar eigen keuze bij de diverse thema’s waarover men graag meer informatie wenst, aanschuiven.

Agenda

De agenda voor de regiobijeenkomsten ziet er als volgt uit:
 1. Opening 19.30 uur 
 2. Mededelingen 
 3. Toelichting onderzoek mogelijkheden inzet vrijwillige BOA’s en federatiecontroleurs 
 4. Financiële ontwikkelingen Sportvisserij Limburg 
 5. Presentatie karpervisserij op Limburgse kanalen, rivieren en plassen
 6. Pauze van 20.45 tot 21.00 uur
 7. Themasessies 
  •  Evaluatie karper- c.q. bijvoerproject
   - Uitvoering project in 2018 
  • Bereikbaarheid 
  • Controle en handhaving 
  • Jeugd 
  • Communicatie (ondersteuning bij opzetten / onderhouden website en nieuwsbrieven, Facebook en digitalisering)
  • Verenigingsondersteuning (verzekeringen, subsidieregelingen, Wet AVG etc.)
 8. Rondvraag 22.00 uur
 9. Sluiting 22.15 uur

Daarnaast stellen wij de mening van alle bestuursleden op prijs inzake de wensen ten aanzien van de belangenbehartiging van Sportvisserij Limburg voor de aangesloten vereniging. Vanzelfsprekend zullen er binnen veel verenigingen ook onderwerpen leven die voor bespreking in aanmerking komen. Wij vernemen dit graag.

De regiobijeenkomsten worden op een drietal locaties georganiseerd en wel op:
 • vrijdag 23 maart 2018 aanvang 19.30 uur voor Midden-Limburg in Congrescentrum Het Forum, Elmpterweg 50, 6042 KL Roermond;
 • maandag 26 maart 2018 aanvang 19.30 uur voor Zuid-Limburg in Amrath Hotel Born-Sittard, Langereweg 21, 6121 SB Born.
 • vrijdag 30 maart 2018 aanvang 19.30 uur voor Noord-Limburg in Hotel Asteria, Maasheseweg 80a, 5804 AD Venray.

Het staat een vereniging natuurlijk vrij een willekeurige regiobijeenkomst bij te wonen. Een vereniging uit Midden-Limburg is dus ook van harte welkom op de regiobijeenkomst in Zuid-Limburg. Sportvisserij Limburg hoopt dat alle verenigingsbesturen een regiobijeenkomst zullen bezoeken.

Aanmelden

Om een inschatting te kunnen maken van het aantal deelnemers, zodat hiermee bij de vergaderlocaties rekening kan worden gehouden en de kosten beheersbaar blijven, verzoeken wij geïnteresseerden zich aan te melden via patricia@sportvisserijlimburg.nl.
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.