Regiobijeenkomst Noord-Limburg afgelast

0 386
19 mrt

In het voorjaar organiseert Sportvisserij Limburg regiobijeenkomsten voor alle aangesloten verenigingsbesturen. Wegens te weinig aanmeldingen is de regiobijeenkomst voor Noord-Limburg in Hotel Asteria, die op vrijdag 30 maart 2018 zou plaatsvinden, afgelast. De regiobijeenkomsten in Midden-Limburg en Zuid-Limburg gaan door.

De regiobijeenkomsten zullen plaatsvinden op: 

  • Vrijdag 23 maart 2018 aanvang 19.30 uur voor Midden-Limburg in Congrescentrum Het Forum, Elmpterweg 50, 6042 KL Roermond; 
  • Maandag 26 maart 2018 aanvang 19.30 uur voor Zuid-Limburg in Amrath Hotel Born-Sittard, Langereweg 21, 6121 SB Born.

Het staat een vereniging natuurlijk vrij een willekeurige regiobijeenkomst bij te wonen. Een vereniging uit Noord-Limburg is dus ook van harte welkom op de regiobijeenkomst in Midden-Limburg. Sportvisserij Limburg hoopt dat alle verenigingsbesturen één van de bijeenkomsten bezoeken.

De bedoeling is om tijdens deze bijeenkomsten een aantal federatieve zaken aan de orde te stellen en om daarnaast regionale zaken uitvoerig te bespreken om zodoende met bestuursleden in dialoog te raken over diverse belangrijke gespreksonderwerpen. De volledige agenda en extra informatie staan in het gerelateerde nieuwsbericht van 15 februari 2018.

Daarnaast wordt de mening van alle bestuursleden op prijs gesteld inzake de wensen ten aanzien van de belangenbehartiging van Sportvisserij Limburg voor de aangesloten vereniging.

Vanzelfsprekend zullen er binnen veel verenigingen ook onderwerpen leven die voor bespreking in aanmerking komen. Wij vernemen dit graag.

Aanmelden

Om een inschatting te kunnen maken van het aantal deelnemers, zodat hiermee bij de vergaderlocaties rekening kan worden gehouden en de kosten beheersbaar blijven, verzoeken wij geïnteresseerden zich aan te melden via patricia@sportvisserijlimburg.nl.