Belronde met verenigingen levert waardevolle input op

0 513
04 nov

Sportvisserij Limburg ziet bij haar regioavonden en algemene ledenvergaderingen een groot deel van de aangesloten verenigingen. Met die verenigingen is het contact en de samenwerking meestal goed en als het tussentijds nodig is weet men de organisatie te vinden. Met een dertigtal verenigingen heeft Sportvisserij Limburg de laatste jaren weinig contact gehad. Daar konden allerlei redenen voor zijn, en geen nieuws kan ook goed nieuws zijn. Desalniettemin was Sportvisserij Limburg benieuwd naar hoe het met deze verenigingen gaat en wat de organisatie voor hun zou kunnen betekenen.

Sportvisserij Limburg besloot daarom om op proactieve wijze een belronde te houden, waarbij aan de hand van een vragenlijst het gesprek werd aangegaan over de huidige situatie bij de vereniging, de toekomst en welke rol Sportvisserij Limburg hierin kan spelen. Er werd besproken wat er goed gaat, wat nog beter kan en wat belangrijke kansen of bedreigingen zijn voor de vereniging en de sportvisserij in onze provincie. Er werd gekeken naar wat hier, het liefst samen, aan gedaan zou kunnen worden. 
 
“Een van de actiepunten in ons jaarplan was om de betrokkenheid van hengelsportverenigingen bij Sportvisserij Limburg te onderzoeken in het kader van verenigingsondersteuning. Ik vond het zelf erg leuk om op deze manier met de verenigingen in contact te komen. Het waren over het algemeen positieve en constructieve gesprekken en we hebben veel waardevolle informatie ontvangen, waar we zeker ook mee aan de slag kunnen”, aldus Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg. Nadat in oktober de betreffende verenigingen gebeld zijn, werden de uitkomsten tijdens de bestuursvergadering besproken en geëvalueerd.

“Een aantal belangrijke conclusies waren dat er bij een aantal verenigingen plannen bestaan om het viswater te verbeteren. Hierbij heb ik uitgelegd wat de organisatie kan betekenen op het gebied van advisering en subsidies. Daarnaast gaven diverse verenigingen aan dat het wenselijk is dat de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de kanalen en grote rivieren verder verbeterd wordt. Ze zien hierin een belangrijke rol voor Sportvisserij Limburg. Ook denken enkele verenigingen erover na om te gaan fuseren met een buurtvereniging. Andere verenigingen bleken juist behoefte te hebben aan extra informatie m.b.t. de AVG-wetgeving, online communicatie of ondersteuning bij vergunningsperikelen. Wat ik ook erg positief vond is dat een aantal van de verenigingen aangaf graag nog een uitgebreider gesprek met Sportvisserij Limburg te willen plannen in het kantoor of de volgende keer wel naar een van de regioavonden of de algemene ledenvergadering te komen”, aldus bestuurslid Thijs Belgers. 

De resultaten zullen invloed hebben op het beleid van Sportvisserij Limburg, dragen bij aan het creëren van meer binding met de verenigingen en zorgen ervoor dat Sportvisserij Limburg nog betere service kan leveren en gerichter de belangen van de sportvissers kan behartigen. 

Sportvisserij Limburg bedankt de verenigingen die zij gesproken heeft voor hun medewerking en de constructieve contactmomenten! 
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.