Nieuw onderzoek wijst uit dat loodverlies door sportvissers lager is dan geraamd

0 405
29 jan

Het loodverlies in de sportvisserij blijkt fors lager te liggen dan eerder werd ingeschat. Uit cijfers van Wageningen Marine Research blijkt dat sportvissers naar schatting jaarlijks 30 ton lood verliezen. Dat is aanzienlijk minder dan de 524 ton loodverlies die de hengelsport in 2013 werd toegedicht. Desondanks blijft Sportvisserij Limburg ernaar streven om het loodgebruik terug te dringen tot nul. Lood is immers een giftige stof voor mens en dier die niet thuishoort in het milieu.

Green Deal Sportvisserij Loodvrij

Sportvisserij Nederland werkt samen met de Rijksoverheid, Unie van Waterschappen, Natuurmonumenten en Dibevo in de Green Deal Sportvisserij Loodvrij. Doel is om het loodgebruik in de sportvisserij in 2021 met 30% te reduceren en de hengelsport in 2027 volledig loodvrij te maken.

Sportvisserij Nederland is daarom blij dat de daadwerkelijke belasting van lood vanuit de sportvisserij een stuk lager blijkt te zijn dan tot op heden werd aangenomen. Met de nieuwe cijfers als representatieve 0-meting voert Wageningen Marine Research
in 2020-2021 een vergelijkbaar onderzoek uit. De resultaten hiervan dienen als input voor de evaluatie van de Green Deal Sportvisserij Loodvrij in 2021.

Meting onder grotere groep sportvissers

Nieuw onderzoek van Wageningen Marine Research in de periode van februari 2018 tot maart 2019 laat zien dat sportvissers naar schatting 30 ton lood hebben verloren (7,3 ton op zoet water en 22,9 ton op zout water). In 2013 lagen deze ramingen nog op 54 ton voor de zoete en 470 ton per jaar voor de zoute wateren.

Toentertijd werd onderzoek gedaan onder met name fanatieke sportvissers, de nieuwe cijfers betreffen echter een veel omvangrijkere groep sportvissers. Die geven een veel representatiever beeld van het daadwerkelijke loodverlies in de Nederlandse sportvisserij en liggen daarmee veel dichter bij de uitkomsten van een onderzoek uit 1996. 


Sportvisserij Nederland werkt samen met de Rijksoverheid, Unie van Waterschappen, Natuurmonumenten en Dibevo in de Green Deal Sportvisserij Loodvrij.

Inzet Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Limburg

Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Limburg zetten zich op tal van wijzen in om de bewustwording over loodvrij vissen bij sportvissers te vergroten. Zo worden alle beschikbare loodvervangers getest door een onafhankelijk laboratorium, zodat enkel de meest milieuvriendelijke vervangers worden gepromoot. Bijvoorbeeld op de meer dan 100 evenementen – zoals viswedstrijden, beurzen, vislessen en andere jeugdactiviteiten – die dit jaar samen met hengelsportfederaties en -verenigingen worden georganiseerd waarbij loodvrij wordt gevist en/of loodvrij vissen wordt gepromoot. Ook in alle media van Sportvisserij Nederland (waaronder Hét VISblad en VIS TV) en via de diverse communicatiekanalen van Sportvisserij Limburg wordt nadrukkelijk de focus gelegd op loodvervangers.

Groeiende bewustwording

Het daadwerkelijke gebruik van loodvervangers in de hengelsport was in 2018-2019 nog beperkt (circa 3% op zoet en 6% op zout), maar de bewustwording en aandacht voor loodvrij vissen is duidelijk groeiende; zowel bij sportvissers als bij de groot- en detailhandel. Net zoals bij andere milieu- en duurzaamheidsdoelstellingen hebben we ook in Sportvisserij Loodvrij nog flinke stappen te zetten. Laten we er dus met z'n allen de schouders onderzetten, zodat de doelstellingen uit de Green Deal kunnen worden gehaald!


Niet alleen de bewustwording, maar ook het aanbod aan loodalternatieven groeit.

Ontwikkelingen loodvrij in Europa

Ook op Europees niveau is het terugbrengen van het loodgebruik in de hengelsport een agendapunt. In 2019 heeft de Europese Commissie het European Chemical Agency opdracht gegeven om een voorstel tot beperking (‘restriction proposal’) op te stellen voor het in de handel brengen en gebruiken van lood in munitie en hengelsportmateriaal. Uiterlijk in oktober van dit jaar wordt meer duidelijkheid verwacht over dit voorstel.

Duidelijkheid op Europees niveau over de toepasbaarheid van lood in visgewichten is essentieel. De belangrijkste spelers in de hengelsportbranche zijn namelijk internationaal opererende bedrijven. Een gelijk speelveld op Europees niveau is voor deze bedrijven dan ook nodig voordat grote investeringen in loodvrije producten worden gedaan.

Meer informatie

Meer informatie over Sportvisserij Loodvrij is te vinden op www.sportvisserijloodvrij.nl. Het volledige rapport over het onderzoek naar loodverlies in de hengelsport is hier te downloaden.

Sportvisserij Limburg is blij met de resultaten van het onderzoek, maar blijft zich hard inzetten voor een loodvrije hengelsport en stimuleert sportvissers om gebruik te maken van loodvrije alternatieven. 
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.