Rapport salmoniden in de Roer

0 505
29 apr

Er wordt al jarenlang gewerkt aan de herintroductie van salmoniden in de Roer. Denk aan de zalm of de zeeforel. De bovenloop van de Roer in Duitsland (ook wel Eifelrur of Rur genoemd) was namelijk lang geleden een belangrijk paaigebied voor de zalm. Door menselijke invloeden, op bijvoorbeeld de dynamiek van de rivier en de waterkwaliteit, was de zalm nagenoeg verdwenen. Dit terwijl de rivier uitstekende paaigebieden bevat voor de zalm! Daarom is men zich er voor gaan inzetten om de zalm weer terug te krijgen in de Roer. Vanaf 2013 tot 2019 zijn er jonge zalmpjes uitgezet en is er gemonitord en hiervan is een rapport opgesteld.

In dit project wordt er samengewerkt tussen Belgische, Duitse, Nederlandse en Franse partijen. Het is dus een internationaal project waarbij zowel vrijwilligers als professionals betrokken zijn. Voor de uitzet van de zalmen worden jonge zalmpjes gekweekt welke afkomstig zijn uit eitjes van zalmen uit Frankijk (en voorheen Ierland en Schotland) en voor een kleiner gedeelte van zalmen die bij de monitoring in de Roer worden gevangen. De zalmen worden gekweekt in een kwekerij in Obermaubach te Duitsland. Er worden jaarlijks ongeveer 115.000 eitjes ingezet in de kwekerij!De jonge zalmen (ook wel smolts genoemd) trekken uiteindelijk vanuit de Roer naar de zee om daar verder op te groeien. Als volwassen zalmen keren zij dan weer terug naar de Roer om daar te paaien. Bij deze migratie passeren de smolts en volwassen zalmen diverse barrières. Een daarvan is de ECI-centrale in Roermond, maar ook de diverse stuwen, waterkrachtcentrales, waterkwaliteitsproblemen, scheepvaart, beroepsvisserij etc. vormen barrières voor de migratie. De ECI-centrale is dan een goede locatie om de aanbod en doortrek van de zalmen te monitoren. Dit is gedaan met behulp van een smoltval, vangkooi en aalfuik. De resultaten van dit project kun je verder lezen in dit rapport:


Rapport salmoniden in de Roer downloaden


Sportvisserij Limburg zet zich, naast het behartigen van de belangen van de sportvissers, ook in voor een goede visstand. Daarom is het van belang dat vismigratiebarrières zoveel mogelijk worden voorkomen, opgeheven of worden verminderd. Hier maakt Sportvisserij Limburg zich sterk voor bij de betreffende overheden.
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.