Vlot verlopen en constructieve Algemene Ledenvergadering

0 502
23 sep

Gisteravond vond in Het Forum te Roermond de Algemene Ledenvergadering van Sportvisserij Limburg plaats.

De vergadering werd bijgewoond door 35 verenigingen die zich vooraf voor deze vergadering hadden aangemeld. Zij vertegenwoordigden een totaal van 147 stemmen. Van 38 verenigingen was op voorhand een afmelding ontvangen.
De vergadering zag er vanwege alle maatregelen rondom COVID-19 anders uit dan voorgaande jaren. Zo was er geen pauze en stond er in tegenstelling tot andere jaren geen presentatie van een gastspreker op het programma.
Ook konden we door de beperkende omstandigheden onze kanjers die zo goed hebben gepresteerd in het wedstrijdseizoen van 2019 niet in het zonnetje zetten. 
Op gepaste manier zullen wij hier binnenkort alsnog aandacht aan schenken.

De uitreiking van de zeer verdiende gouden spelden aan Ivo Baten van HSV De Hering Schinveld en aan Wim van der Coelen van HSV ’t Bliekske Horst heeft respectievelijk op 4 en 17 september jl. plaatsgevonden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering klonk bij het tonen van de foto’s van de uitreikingen een luid applaus voor beide heren.

Tijdens de ALV werden het verslag van de 21ste Algemene Ledenvergadering, het Jaarverslag 2019, de jaarrekening 2019, de begroting 2020, en het rooster van aftreden vastgesteld. Cornel van Schayck, Thijs Belgers en Didier Lemmens zijn m.i.v. 22 september herbenoemd als bestuurslid van Sportvisserij Limburg.
Daarnaast werd Arie Gramsma voorgesteld. Arie heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van voorzitter en gaat zich de komende periode inwerken en voorbereiden op deze taak.

De kascontrolecommissie heeft op 3 juni jl. de financiële huishouding van de federatie gecontroleerd. Het verslag n.a.v. hun bevindingen is ter vergadering ondertekend. De benoeming als lid van de kascommissie geschiedt voor de duur van twee jaar. Van Wim Geilen en Jan van Hegelsom werd gisteren onder dankzegging voor bewezen diensten afscheid genomen als lid van genoemde commissie. Leon Wijers van HSV St. Petrus Leeuwen en Chris Arets van EKH Goudwinde hebben zich bereid getoond om hier de komende twee jaren invulling aan te geven. Guus van der Nat van HSV Heksenberg heeft in 2021 nog zitting in de kascontrolecommissie.

Het concept verslag wordt spoedig naar de secretariaten gemaild met het verzoek eventuele opmerkingen n.a.v. het verslag kenbaar te maken aan de samenstelster van de concept notulen. De bestuursleden en medewerkers van Sportvisserij Limburg waren tevreden met de opkomst en waarderen zowel de kritische als positieve feedback die de federatie tijdens deze avond heeft mogen ontvangen.
Wij hopen op 31 mei 2021 weer een Algemene Ledenvergadering te kunnen houden in een setting zoals de leden dat van ons zijn gewend.
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.