Visser betrapt op het stropen van snoek

0 1038
01 dec

Bij de Molenplas heeft een BOA van Natuurmonumenten onlangs een visser betrapt op visstroperij. In de kofferbak van zijn auto werden een aantal dode snoeken aangetroffen. Er werd een proces-verbaal opgesteld.

Visstroperij kan de visstand behoorlijk schaden. Sportvisserij Limburg probeert door middel van goed visstandbeheer een aantrekkelijke visstand voor de sportvisser te realiseren. Wanneer er door stroperij veel vis verdwijnt, is dat natuurlijk zonde van alle inspanningen. Visstroperij moet daarom gestopt worden! Er is sprake van stroperij wanneer er zonder toestemming met illegale vistuigen (vaak een staandwant, fuiken of met lijnen) vis wordt gevangen. Maar ook sportvissers die zich niet aan de gestelde minimummaat of het meeneemlimiet houden kunnen de visstand schaden. Dit valt ook onder stroperij.

Sportvisserij Limburg heeft controle en handhaving hoog in het vaandel staan en is de BOA van Natuurmonumenten dankbaar dat hij ook een oogje in het zeil houdt voor de hengelsport en erop toeziet dat ook de sportvisserijregels netjes worden gevolgd.

Meld visstroperij

Ben je getuige van visstroperij? Geef dit dan direct door via het landelijk meldpunt visstroperij. Dit  landelijke meldpunt is 24/7 bereikbaar en in het leven geroepen om visstroperij (zowel met de hengel als beroepsvistuigen) effectiever te kunnen bestrijden. Onder visstroperij wordt verstaan: illegale visserij met het meenemen van vis als doel. 


Om de melding goed te kunnen verwerken is het van belang zo compleet mogelijke informatie te ontvangen. Klik op de kaart om de locatie aan te geven waar de vermoedelijke stroperij plaatsvindt en vul daarna het formulier zo compleet mogelijk in.

Je melding wordt automatisch doorgezet naar de federatie. Federaties zijn echter geen noodhulpdiensten. We proberen meldingen z.s.m. op te pakken, afhankelijk van het type melding. Bij urgente situaties gelieve de NVWA (0900-0388) of de politie te bellen (0900-8844). Bij levensbedreigende situaties bel je 112.
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.