In memoriam: Jan Jörissen

0 650
12 feb

Zondag 10 februari is ons erelid Jan Jörissen overleden. Jan heeft zich meer dan een halve eeuw in diverse functies verdienstelijk gemaakt binnen de georganiseerde hengelsport in Limburg maar ook landelijk is hij zeer actief geweest.

Jan was al een aantal maanden ernstig ziek. Uiteindelijk is hij op 87-jarige leeftijd overleden. Vele jaren heeft Jan een zeer actieve rol vervuld binnen de georganiseerde sportvisserij, zowel in Limburg als op landelijk niveau. Jan zocht altijd open en eerlijk de dialoog om zaken binnen de hengelsport te regelen.

Al toen de provincie Limburg nog uit 4 federaties bestond was Jan altijd bereid samen iets tot stand te brengen. Als voorbeeld uit die tijd kan de Limburgvergunning worden genoemd waar alle wateren in bezit van de Limburgse hengelsportfederaties in waren onder gebracht.
Jan hamerde er altijd op dat de Limburgse sportvisser alle mogelijkheden tot zijn beschikking moest krijgen. Zo ook de Maasplassenvergunning, die tegen een redelijke prijs door elke sportvisser kon worden verkregen.

Daarnaast fungeerde Jan jarenlang namens zijn federatie als bestuurslid van de voormalige N.V.V.S. In die hoedanigheid probeerde hij de belangen van zijn eigen federatie, maar ook in overleg met de bestuursleden van de overige 3 federaties, de Limburgse zaken onder de aandacht te brengen. Ook binnen de N.V.V.S. werd hij om die houding alom gerespecteerd.
Echter toen binnen de N.V.V.S. het verzoek kwam om te onderzoeken, of een fusie tussen de toenmalige vier federaties binnen de provincie haalbaar zou zijn, was Jan degene die het voortouw nam. Er werd een projectgroep opgericht bestaande uit 8 personen (2 bestuurders uit elke federatie) die dit fusietraject zouden begeleiden.

De functies van het dagelijks bestuur binnen de projectgroep werden als volgt verdeeld: Jan Jörissen (voorzitter), Thijs Killaars (secretaris) en Cor Cornelissen (penningmeester).
Deze projectgroep vergaderde eenmaal per maand in Stevensweert, alwaar de koers werd bepaald die gevolgd diende te worden. Vooral Jan drong er in de bestuursvergaderingen op aan de achterban uitvoerig en eerlijk te informeren. Zo werden de bestuursleden van de hengelsportverenigingen meermaals per federatie via presentaties geïnformeerd omtrent de voortgang en besluitvorming van de beoogde fusie. Deze fusie lag gevoelig bij de diverse federaties. Echter de uitgestippelde weg, met uiteraard de nodige hobbels, leidde uiteindelijk toch tot een akkoord tussen de 4 federaties, waarna de nieuwe Hengelsportfederatie Limburg kon worden gepresenteerd met als zetel Roermond. Een langdurig traject kon worden afgesloten en Jan kon met tevredenheid terugkijken op een grote inspanning, die naar volle tevredenheid was afgerond.

Jan werd daarna benoemd tot erelid van de federatie en tevens voorzitter van de arbitragecommissie. In 2012 wilde hij het wat rustiger aan gaan doen en nam hij afscheid van de arbitragecommissie. Dat betekende niet dat hij zich niet meer betrokken toonde. Hij onderhield zijn contacten met oud-bestuurders, maar ook met het huidige bestuur en team van Sportvisserij Limburg en liet zich graag informeren over de huidige ontwikkelingen binnen de georganiseerde hengelsport. Verder besteedde hij tot op hoge leeftijd graag wat uurtjes aan zijn geliefde hengelsport. Vooral het vliegvissen droeg hij een warm hart toe.

We mochten hem nog wel diverse keren in ons midden begroeten. Zo was hij er altijd bij tijdens de jaarlijkse federatiedagen en bij het traditionele nieuwjaarsbuffet. Kenmerkend waren zijn mooie verhalen over zijn visavonturen en zijn reizen, aangevuld met zijn humor en wijze levenslessen.

Sportvisserij Limburg zal Jan missen. Een markante bestuurder, die zijn sporen binnen de hengelsport in Limburg groots heeft achter gelaten. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn echtgenote Bouda, kinderen, kleinkinderen en naaste familie.
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.