Serpelingen uitgezet!

0 221
19 okt

Op donderdag 14 oktober werden er door Sportvisserij Limburg ruim 5.000 serpelingen uitgezet in de Maas en Grensmaas. Het betreft één van de vissoorten die het momenteel moeilijk heeft. .

De natuur langs de Grensmaas doet het goed. Helaas constateert Sportvisserij Limburg dat de kwaliteit van de onderwaternatuur achterblijft. Een aantal stroomminnende vissoorten heeft moeite met het voltooien van hun levenscyclus. Enerzijds omdat het voor deze vissoorten vaak moeilijk is om hun paaiplaatsen te bereiken door de aanwezigheid van vismigratieknelpunten, anderzijds omdat de paai regelmatig mislukt door fluctuerende waterstanden en sediment dat na regenbuien in de waterlopen terechtkomt en de eitjes vervolgens bedekt, waardoor deze afsterven.
Om ervoor te zorgen dat typische stroomminnende vissoorten niet verdwijnen en in het kader van herintroductieplannen, worden enkele soorten door het Vlaamse Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) gekweekt. Er wordt bij de kweek rekening gehouden met het stroomgebied waarin de jonge visjes worden uitgezet en daarom gekweekt met ouderdieren afkomstig uit dit rivierbekken. Zodoende wordt het gebiedseigen genetisch materiaal veiliggesteld en hebben de jonge visjes na uitzetting tevens een grotere overlevingskans.

Door het uitzetten van de ruim 5.000 van het INBO afkomstige serpelingen in de Maas, wil Sportvisserij Limburg de ‘forel van de laaglandbeken’ een steuntje in de rug geven en daarbij het signaal afgeven dat het met veel stroomminnende vissoorten nog niet goed gaat. Ook de komende jaren wordt er in het najaar serpeling uitgezet.Bestuurslid van Sportvisserij Limburg Didier Lemmens met nieuwe serpelingen voor Limburg.
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.