Regiobijeenkomsten in november en december

0 217
25 okt

In november organiseren wij wederom regiobijeenkomsten. Wij nodigen alle bestuursleden van bij Sportvisserij Limburg aangesloten verenigingen uit om hieraan deel te nemen.

Nadat we door COVID 19 bijna 2 jaar nauwelijks gevolg konden geven aan het organiseren van fysieke bijeenkomsten zijn wij heel blij dat de tijd eindelijk weer daar is om met de bij ons aangesloten verenigingen fysiek in gesprek te gaan. We hopen de bestuursleden in goede gezondheid te mogen begroeten bij een van de vijf te organiseren bijeenkomsten.

Graag willen we horen wat er bij de verenigingen in de regio speelt, zaken waar zij met ons over willen spreken en dingen waar de federatie bij kan ondersteunen. Daarnaast staat er een belangrijk onderwerp op de agenda. Zoals vast niemand is ontgaan, wordt al een poosje onderzocht op welke wijze de hengelsportorganisatie toekomstbestendiger, slagvaardiger en efficiënter gemaakt kan worden. De omstandigheden lieten dat helaas niet toe, maar liever hadden wij, zoals ook eerder aangekondigd, al veel eerder hierover met de verenigingen gesproken hoe zij naar de toekomst van de sportvisserij kijken. De mening van de verenigingen daarover heel belangrijk, de uitkomsten van deze bijeenkomsten dienen uiteindelijk als basis voor de besluitvorming.

Voor de pauze vindt een presentatie plaats over de door de procesbegeleiders opgestelde scenario’s. In het gedeelte na de pauze zullen wij de scenario’s met de besturen doorlopen en horen wij graag van de verenigingsbestuurders de reacties en wensen met betrekking tot de organisatieontwikkeling vanuit de verenigingen. Klik hier voor het betreffende document.

De agenda voor de regiobijeenkomsten ziet er als volgt uit:

1. Opening om 19.30 uur
2. Mededelingen
3. Presentatie “Scenario’s voor een toekomstbestendige, slagvaardige, daadkrachtige en efficiëntere hengelsportorganisatie” 

Pauze van 20.15 tot 20.30 uur

4. Discussie n.a.v. presentatie scenario’s
5. Verenigingszaken en rondvraag om 21.30 uur
    - Ervaringen, vragen, wensen en behoeften
6. Sluiting om 21.45 uur

Om zoveel mogelijk verenigingen in de gelegenheid te stellen om een bijeenkomst in de regio bij te wonen, worden de regiobijeenkomsten dit jaar op een vijftal locaties georganiseerd en wel op:
• dinsdag 16 november 2021 aanvang 19.30 uur regio Zuid-Limburg: Gemeenschapshuis Heksenberg, Hei Grindelweg 84, 6414 BT Heerlen;
• vrijdag 19 november 2021 aanvang 19.30 uur voor regio Noord-Limburg: in de molen bij Forellenkwekerij Keijzersberg, Boltweg 15, 5863 AN Blitterswijck;
• vrijdag 26 november 2021 aanvang 19.30 uur voor regio Noord-Limburg: Café zaal Apollo, Maasbreesestraat 49, 5921 EJ Venlo-Blerick;
(LET OP: NIET IN ZALENCENTRUM MAASHOF zoals eerder aangekondigd),  Bestuursleden die zich voor deze bijeenkomst opgeven, krijgen een mailtje dat de locatie is gewijzigd naar Café zaal Apollo.
• vrijdag 3 december 2021 aanvang 19.30 uur voor regio Zuid- en Midden-Limburg: Maaslandcentrum (MLC), Burg. Maenenstraat 45, 6181 EA Elsloo;
• vrijdag 10 december 2021 aanvang 19.30 uur voor regio Midden-Limburg: Cultureel Centrum Don Bosco, Monseigneur Savelbergweg 100, 6097 AE Heel.

Het staat de verenigingen vanzelfsprekend vrij een willekeurige regiobijeenkomst bij te wonen. Wel willen wij graag vooraf weten aan welke bijeenkomst de bestuursleden deelnemen. Wij hopen dat zoveel mogelijk besturen van de gelegenheid gebruik maken om een van de regioavonden te bezoeken.

Omdat bovengenoemde locaties horecagelegenheden betreffen, zijn deze verplicht om een coronacheck bij binnenkomst uit te voeren.

Om een inschatting te kunnen maken van het aantal deelnemers, zodat hiermee bij de vergaderlocaties rekening kan worden gehouden, verzoeken wij geïnteresseerden zich via patricia@sportvisserijlimburg.nl aan te melden voor de bijeenkomst naar eigen keuze.

Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.