Verslag Algemene Ledenvergadering (ALV)

0 158
31 mei

Op maandag 31 mei vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Sportvisserij Limburg plaats in Congrescentrum Het Forum te Roermond. De bestuursleden en medewerkers van Sportvisserij Limburg kijken tevreden terug naar deze constructieve ALV en waarderen zowel de kritische als positieve feedback die de federatie tijdens deze avond heeft mogen ontvangen.

Er waren bestuursleden van 29 hengelsportverenigingen aanwezig. Tevens verwelkomden wij ereleden, leden van de arbitragecommissie en leden van de diverse project- en werkgroepen van Sportvisserij Limburg. Marjan van Kampen en Bennie van Til, waren namens Sportvisserij Nederland en het landelijk bestuur aanwezig. Tevens waren Rian de Jong en Henk Embregts van Sportvisserij Zuidwest Nederland present.

Vanaf 19.00 uur werden de verenigingsbestuurders en andere gasten ontvangen met een kop koffie. De Limburgse vlaai ontbrak ook ditmaal niet. De ALV vormt voor veel hengelsportbesturen een ideale gelegenheid om te netwerken met bestuursleden van andere hengelsportverenigingen. Daarnaast stonden de vier medewerkers van Sportvisserij Limburg paraat om eventuele vragen te beantwoorden.

Na het vaststellen van het aantal stemmen en de agenda werd alvorens een aanvang te maken met de vergadering eerst een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.Kampioenen wedstrijdseizoen 2021
Vervolgens stond Dieter Breuer stil bij de prestaties van de wedstrijdtoppers van Sportvisserij Limburg. Normaliter worden zij tijdens de Algemene Ledenvergadering gehuldigd en gefeliciteerd. Ditmaal is er echter voor gekozen om deze kampioenen een gezellige avond aan te bieden en ze onder het genot van een hapje en een drankje in het zonnetje te zetten. Deze avond wordt binnenkort gepland. Foto’s en een sfeerimpressie zullen volgen op deze site.

Vaststellen verslagen, jaarverslag 2021 en infographic

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 30 augustus 2021 en het verslag van de Extra Algemene Ledenvergadering d.d. 14 maart jl. werden door de leden goedgekeurd. Dit gold ook voor het jaarverslag 2021 en de bijbehorende infographic.

Statutenwijziging
Ten behoeve van de statutenwijziging, werd de definitieve tekst, zoals door de notaris opgesteld, door de leden vastgesteld. Met de concept tekst waren de leden reeds akkoord gegaan tijdens de Algemene Ledenvergadering van 30 augustus 2021.

Financiën
De jaarrekening 2021 werd vastgesteld, nadat de waarnemend penningmeester, Thijs Belgers, hier een korte toelichting op had gegeven en Léon Wijers namens de kascontrolecommissie de bevindingen presenteerde. Het verslag van de commissie was ook vooraf reeds met de leden gedeeld.

Léon Wijers en Cris Arets traden af als lid van de kascontrolecommissie. Zij werden hartelijk bedankt voor hun inspanningen voor de commissie gedurende de afgelopen twee jaren. Ter vergadering stelden Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick en Herman van Schaaik van HSV Heksenberg Heerlen zich kandidaat voor deze functie. Loek Groenendijk van HSV V.I.N. Nuth completeert de kascontrolecommissie. Alvorens de begroting 2022 vast te stellen, werden door de waarnemend penningmeester de voorstellen gepresenteerd inzake het beleid voor de bestemming van de algemene reserve (reservering t.b.v. onvoorziene personele lasten (salarisdoorbetaling / claims) en huisvesting, tegemoetkoming verenigingen in de kosten t.b.v. het aanpassen van de statuten in het kader van de WBTR, het herinrichten van vijvers, bijv. tegen de bescherming van de aalscholver).
Vervolgens werd de begroting 2022 door de leden vastgesteld.Herbenoeming Dieter Breuer en vaststellen rooster van aftreden
Alvorens tot de herbenoeming over te gaan, werd door enkele leden voorgesteld om in het Huishoudelijk Reglement de maximale zittingstermijn van bestuursleden op te nemen.

Het bestuur


Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.