De eerste van drie Regiobijeenkomsten

0 1845
04 nov

Naast de formele Algemene Ledenvergadering in het voorjaar organiseert Hengelsportfederatie Limburg dit najaar drie Regiobijeenkomsten om met haar leden over actuele onderwerpen van gedachte te wisselen. De regiobijeenkomsten zijn bedoeld voor de besturen van de aangesloten verenigingen, die zelf actuele onderwerpen op de regiobijeenkomst aan de orde kunnen stellen. Dit wil zeggen dat het een bijeenkomst is zonder een agenda waarbij – zo mogelijk – ‘met de voeten op tafel’ over de aangedragen onderwerpen wordt gesproken.

Op 31 oktober jl. vond de eerste van drie Regiobijeenkomsten in Oostrum plaats. Ondanks de relatief lage opkomst van 12 verenigingen was het een geanimeerde en, deels ook door de kritische opmerkingen, goede bijeenkomst.

Als eerste gaf secretaris Thijs Killaars een toelichting op het interne organisatieonderzoek en de daaruit voorvloeiende aanbevelingen om de organisatiestructuur van de federatie aan te passen. Het Organisatieadvies is het resultaat van de analyse van de werkzaamheden van Hengelsportfederatie Limburg zowel op bestuurlijk- als personeelsvlak. Eén van de aanbevelingen is om de federatie om te vormen naar een projectorganisatie waarbij de bestaande organisatievorm met commissies komt te vervallen. Tevens gaf de secretaris een toelichting op het beleidsplan 2008-2010 dat voortbouwt op het eerder vastgestelde beleidsplan voor de federatie. In dit vernieuwde beleidsplan worden de doelen, middelen en te nemen acties concreter beschreven.

Vervolgens werden een aantal lopende zaken aan de orde gesteld. Door voorzitter Hans Logtens werd een toelichting gegeven op het Communicatieplan dat de federatie momenteel laat uitvoeren. Eén van de vragen die in dit kader werd gesteld is of de naamgeving van de federatie aan de orde moet worden gesteld. Vanuit de zaal werd de suggestie gedaan om daar een prijsvraag via de vernieuwde website aan te koppelen. Door beleidsmedewerker Marc Budé werd een toelichting gegeven op de aalscholverproblematiek in Limburg en het toegankelijkheidsonderzoek viswateren dat in samenwerking met Sportvisserij Nederland wordt uitgevoerd.

Vanuit de discussies aan de hand van de verschillende onderwerpen werd door de aanwezigen aangegeven dat de federatie zich nog meer moet richten op de verenigingen met eigen viswateren omdat het openbare viswater vele bedreigingen kent, waarvoor de oplossingen niet eenvoudig te realiseren zijn. Ook werd met nadruk aangegeven dat de federatie meer tijd en energie moet steken in het stimuleren van verenigingen om eigentijdse jeugdactiviteiten te ontplooien.
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.