Regiobijeenkomsten 2009

0 2244
16 nov

Naast de formele Algemene Ledenvergadering in het voorjaar heeft Sportvisserij Limburg ook dit na-jaar drie Regiobijeenkomsten om met haar leden over actuele onderwerpen van gedachte te wisselen.

De regiobijeenkomsten zijn bedoeld voor de besturen van de aangesloten verenigingen, die zelf actuele onderwerpen op de regiobijeenkomst aan de orde kunnen stellen.

Op 30 oktober jl. vond de eerste van drie regiobijeenkomsten in Stein plaats. Negen verenigingen uit Zuid-Limburg waren in Stein present. Op 6 november jl. was het de beurt aan Oostrum alwaar dertien verenigingen de bijeenkomst hebben bijgewoond. Tot slot vond op 13 november jl. de laatste bijeenkomst in Grathem plaats. Zeventien verenigingen uit het midden van onze provincie hebben deze laatste bijeenkomst bijgewoond.

De drie bijeenkomsten hadden allen hetzelfde karakter en na de diverse presentaties werd er ruimschoots gelegenheid geboden om actuele onderwerpen en bepaalde knelpunten door de verenigingen aan de orde te stellen.

Tijdens de regiobijeenkomsten in 2008 is met nadruk aangegeven dat de federatie meer tijd en energie moet steken in het stimuleren van verenigingen om eigentijdse jeugdactiviteiten te ontplooien.
Deze geste is ter harte genomen en er zal door Sportvisserij Limburg worden getracht verenigingen op alle fronten (kennis, ervaring, materiaal) te ondersteunen waarin zij worden bijgestaan door Sportvisserij Nederland.

Als eerste gaf Bert Zoetemeyer, projectleider Educatie en Verenigingswerk van Sportvisserij Nederland, de presentatie “samen actief met jeugd” waarin de activiteiten gericht op het jeugdwerk werden toegelicht en welke rol Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hierin ter ondersteuning kan bieden. De volgende drie aandachtsgebieden werden door Bert Zoetemeyer belicht:
- vissen bij de vereniging;
- vissen op de basisschool (het laten kennismaken van kinderen met vissen);
- VIScoach.
Deze presentatie werd aangevuld door Evert Dijkhof, medewerker Jeugdzaken bij Sportvisserij Nederland. Evert Dijkhof gaf aan dat de lespakketten voor de basisscholen onder bepaalde voorwaarden gratis verkrijgbaar zijn bij Sportvisserij Nederland. Deze kunnen worden opgevraagd bij Lisanne Ver-goossen van Sportvisserij Limburg of bij Evert Dijkhof van Sportvisserij Nederland. Daarnaast wordt door Sportvisserij Nederland tweemaal per jaar de cursus jeugdbegeleiding gegeven. Op suggestie van de zaal zal de cursus bij voldoende aanmeldingen in Roermond ten kantore van Sportvisserij Limburg worden gehouden. Tijdens alle avonden werden enquêtes rondgedeeld aan de aanwezige verenigingen. Aan de hand van de uitkomsten hiervan kan worden bezien waar specifieke behoeften bestaan. Tevens werd de verenigingen gevraagd na te denken over de Verklaring Omtrent Gedrag. Om ouders van kinderen het vertrouwen te geven dat hun kinderen bij de VIScoaches en jeugdbegeleiders in goede handen zijn, wordt de verenigingen geadviseerd deze verklaring aan te vragen bij de gemeente.

Lei Hofkens van HSV St. Petrus Leeuwen is de eerste VIScoach in Nederland en reeds circa 40 jaar actief als vrijwilliger in het jeugdwerk waarvan de laatste 12 jaar intensief als jeugdbegeleider bij het vissen. Ondersteund door een treffende fotopresentatie heeft Lei Hofkens een boeiend relaas gegeven over zijn ervaringen als VIScoach en deed hij flink wat tips aan de hand waar de verenigingen hun voordeel mee kunnen doen.

Na de pauze werd door beleidsmedewerker Marc Budé aan de hand van presentaties een toelichting gegeven op de aalscholverproblematiek in Limburg. Het doel van de diverse maatregelen is de negatieve invloed van de aalscholvers te beperken. In december worden de proeven met de Cormoshop hervat. Daarnaast lopen er ook proeven met onderwaterstructuren (gaaskooien) en het uitzetten van kruiskarpers. Na de proeven zal er een duidelijk beeld zijn van de resultaten die deze testen hebben opgeleverd. Ook de knelpunteninventarisatie en de toegankelijkheidsproblematiek zijn aan bod gekomen en werden specifieke problemen benoemd. Tot slot zijn de wijzigingen in de Lijst van Viswateren 2010 toegelicht. Deze wijzigingen staan eveneens vermeld in het septembernummer van de Regio-editie van het VISblad.

Vervolgens was er tijdens de drie bijeenkomsten gelegenheid voor de besturen van de verenigingen om hun vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen. Deze zullen worden meegenomen in een actiepuntenlijst waarmee Sportvisserij Limburg aan de slag gaat. Met de verenigingen die bepaalde knelpunten aan de orde hebben gesteld, zal over de betreffende zaken contact worden opgenomen.

Terugkijkend op de bijeenkomsten in Stein, Oostrum en Grathem mag geconcludeerd worden dat geanimeerde discussies hebben plaatsgevonden hetgeen bevestigt dat deze bijeenkomsten zowel voor het bestuur van Sportvisserij Limburg als voor de verenigingen nuttig zijn.

Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.