HSV De Forel Reuver: 3x Speld van Verdienste

0 3845
20 nov

Op zaterdag 14 november organiseerde HSV De Forel Reuver haar jaarlijks drukbezochte feestavond in Zaal De Paersstjal te Offenbeek. Alvorens de festiviteiten vol van start te laten gaan werd echter gelegenheid genomen door voorzitter Coen Franssen en secretaris Jos Muisers om enkele trouwe verenigingsleden in het zonnetje te zetten.

Vier leden van HSV De Forel Reuver -opgericht in 1931-, kregen daarbij een kunstzinnige versiering opgespeld bij hun 25-jarig lidmaatschap.
Jeu Dewinden werd eigenlijk reeds lid vlak na de Tweede Wereldoorlog, maar trok zich enige tijd terug uit het verenigingsgebeuren tot 1984. Jeu is in vroegere jaren vooral een verwoed wedstrijdvisser geweest. Ook Jack Lenssen en Theo Litjens zijn lid vanaf 1984. Jack en Theo maakten daarbij een vijftal jaren deel uit van de jeugdcommissie van HSV De Forel. Beide mannen worden gekend als enthousiaste Maasvissers met voorkeur voor de winklepicker. Wiel Timmermans werd eveneens gehuldigd voor zijn 25-jarig lidmaatschap van de vereniging. Hij is ruim 8 jaar bestuurslid geweest en toonde zich te allen tijde bereid om mee te helpen. Hij is tevens al vele jaren de stuwende kracht achter de wedstrijdcommissie die veel werk verzet voor de vereniging.

Volgend op de huldiging van hun verenigingsvrienden kregen Wiel Kuijpers en Joep Timmermans de volle aandacht bij een 60-jarig lidmaatschap van HSV De Forel Reuver.

Wiel Kuijpers was 40 jaar bestuurslid en penningmeester van 1955 tot 1995. Bij de bouw in 1981 van de zogenoemde schuilhut aan visvijver Roversheideplas maakte Wiel zich onmisbaar. Tot op de dag van vandaag is Wiel Kuijpers trouwens nog steeds een actieve klusser bij en aan de visvijver. Samen met zijn vrouw Annie in het jubileumcomité organiseerde hij voor de viering van het 50-jarig lustrum van HSV De Forel een daverend feest. Ook maakte Wiel Kuijpers lang deel uit van de wedstrijdcommissie. Op dit moment is Wiel nog altijd een trouwe deelnemer bij de “donderdagmiddagvissers”.
Wiel Kuijpers is erelid van de vereniging en daarnaast wegens zijn maatschappelijke verdiensten voor “oppe Ruivver” geëerd als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Joep Timmermans was van 1980 tot 1986 bestuurslid van de vereniging. Bij de bouw van de schuilhut was Joep verantwoordelijk voor de constructie, materiaalman en uitvoerder. Alles bij elkaar dus eigenlijk een kleine aannemer. Ook had Joep Timmermans zitting in het jubileumcomité bij het 50-jarig bestaan van de vereniging, dat werd gevierd in Zaal De Koupman. Joep was tevens lid van de vroegere telcommissie of wedstrijdcommissie, waarbij in de schuur van familie Steeghs de gevangen vis werd geteld en in het toenmalige clublokaal Zaal De Haam de prijzen werden uitgereikt. Joep Timmermans is tot op heden actief deelnemer bij de donderdagmiddagvissers.

In de woorden van de verenigingsvoorzitter waren overigens Wiel Kuijpers en Joep Timmermans beiden ook de beste informanten bij de samenstelling van het in 2006 verschenen jubileumboek bij het 75-jarige lustrum van HSV De Forel Reuver.

Op uitnodiging van Coen Franssen nam voorzitter Hans Logtens van Sportvisserij Limburg de eervolle taak op zich om Wiel Kuijpers en Joep Timmermans -mede voor hun inzet in het algemeen belang van de hengelsport, te onderscheiden met de Speld van Verdienste van de federatie.

Tot veler verrassing vestigde de federatievoorzitter daarna de aandacht op Jos Wolters. Na in 1980 lid te zijn geworden, fungeert Jos sinds 1984 als 2e secretaris bij HSV De Forel. Vanaf 2001 vervult hij naar ieders tevredenheid (en volgens het boekje!) de belangrijke rol van penningmeester. Jos ontplooit ook verder bijzondere activiteiten binnen de vereniging.

Zo toont Jos Wolters altijd zijn grote inzet bij het organiseren van de jaarlijkse feestavond en met het binnenhalen van prijzen voor de tombola. In samenwerking met de plaatselijke supermarkt onderneemt Jos elk jaar een intensieve actie, waarbij de Reuverse bevolking bonnen kunnen verzamelen die bij inlevering zorgen voor een welkome financiële impuls voor HSV De Forel. Tevens mag zeer zeker niet onvermeld blijven dat Jos Wolters dé initiator en drijvende kracht is achter de jaarlijkse Hengelsportdag van HSV De Forel.
Mede door inzameling van Jos Wolters van tweedehands spullen voor de begeleidende rommelmarkt op de Hengelsportdag heeft hij ook hier een slimme manier gevonden om de kas van de vereniging extra te spekken.
Als het weer eens flink gevroren heeft, ziet Jos het als zijn taak om de organisatie van het schaatsen op visvijver Roversheideplas op zich te nemen en wordt door Jos Wolters daarbij dan ook nog de verkoop van soep etc. verzorgt. Tenslotte mag Jos Wolters in de loop der jaren gerust de “hoffotograaf” van de vereniging genoemd worden.

Maar komt Jos dan ook nog wel eens aan vissen toe? Ja hoor; Jos Wolters is in ieder geval een fanatiek deelnemer aan de koppelwedstrijden op de visvijver.

Onder groot applaus van de aanwezigen kon federatievoorzitter Hans Logtens als grote waardering voor zijn onbaatzuchtige inzet voor HSV De Forel nu ook aan Jos Wolters een Speld van Verdienste van Sportvisserij Limburg uitreiken.
In de woorden van de federatievoorzitter heeft HSV De Forel haar bestaansrecht in meer dan 75 jaar overduidelijk bewezen als een uitermate gewaardeerde hengelsportvereniging voor jong en oud, recreatievisser en wedstrijdvisser.
Het sociaal-maatschappelijke nut van de vereniging wordt tevens met op dit moment ca. 300 leden uit de Reuverse gemeenschap voldoende benadrukt.
Door mensen in de gelederen van de vereniging als o.a. Jos Wolters, kan men er garant voor staan dat ook in de toekomst een gezonde vereniging gelegenheid biedt voor een laagdrempelige beleving van onze prachtige hengelsport.

Ter afronding ontvingen de dames van de drie gedecoreerden nog een passende bloemenhulde en was dan het moment aangebroken om het startsein te geven voor een bruisende feestavond van HSV De Forel Reuver.
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.