Grote Opkomst bij Regiobijeenkomst Zuid-Limburg!

0 1673
12 nov

Op vrijdag 8 november vond in ’t Kaar in Beek de derde en tevens laatste regiobijeenkomst van dit najaar plaats. Sportvisserij Limburg was erg blij met de grote opkomst. Bestuursleden van aangesloten hengelsportverenigingen in Zuid-Limburg gingen actief in gesprek met het bestuur van Sportvisserij Limburg. Tijdens deze boeiende avond werden diverse actuele thema’s binnen de hengelsport uitvoerig besproken.

Voorzitter Theo Wilken opende de regiobijeenkomst. Hij peilde tevens of er behoefte is aan de invoering van een voorzittersoverleg. Daarnaast werd het rapport “Oplossingen voor Sportvisserijknelpunten Grensmaas, Maas en Maasplassen” uitvoerig door de voorzitter toegelicht. Dit rapport wordt op maandag 11 november door een afvaardiging van het bestuur van Sportvisserij Limburg, leden van de Projectgroep Grensmaas en de Projectgroep Maasplassen en andere geïnteresseerden op het gouvernement aangeboden aan gedeputeerde Beurskens. Het rapport werd bij aanvang van de regiobijeenkomst onder embargo aan de aanwezige bestuursleden uitgereikt. Er werd actief gereageerd op het rapport. Er werden zelfs enkele nieuwe knelpunten aangedragen.

Beleidsmedewerker Marc Budé besprak het nachtvissen en de derde hengeltoestemming. Dit actuele onderwerp riep vragen op en zorgde voor een inhoudelijke discussie. Vanaf 2013 is men verplicht een nachtvistoestemming aan te schaffen. De opbrengst van deze toestemming wordt direct ingezet voor extra handhaving door de Groene Brigade in met name de randen van de nacht. Een groot gedeelte van aanwezigen gaf aan graag een overzicht of verslag van de controles Groene Brigade te ontvangen, zodat deze informatie op een jaarvergadering met de leden gedeeld kan worden.

Bestuurslid Theo Hendriks besprak diverse jeugdgerelateerde onderwerpen. Hij gaf o.a. uitleg over de taken van de vismeester. Tot nu toe is hij de enige vismeester in Limburg en wanneer er veel animo voor vislessen bestaat, is één vismeester te weinig om op alle verzoeken van basisscholen in te gaan. Hij riep de aanwezige bestuursleden daarom op om binnen hun vereniging te inventariseren of er leden zijn die interesse hebben om vismeester te worden. Daarnaast werd er een oproep gedaan om regelmatig contact te zoeken met basisscholen, zodat er nog meer vislessen gegeven kunnen worden. Want wat is nou leuker dan jeugd die razend enthousiast wordt voor het vissen? Daarnaast werd de verenigingen op het hart gedrukt om jeugdactiviteiten door te geven aan het kantoor van Sportvisserij Limburg, zodat duidelijk wordt hoeveel jeugdactiviteiten er plaatsvinden.

Secretaris Dieter Breuer gaf een toelichting op de sterk wisselende vangsten. Zo werd de problematiek omtrent grondels, aalscholvers, meervallen en het heldere water besproken. Daarnaast werd er aandacht besteed aan de mogelijkheden voor bijzondere visserijen. Met name het uitzetten van vis zorgde tijdens deze regiobijeenkomst voor een interessante discussie.

Na een korte pauze werd het filmpje Schone Maas getoond. Elk jaar ligt er een grote hoeveelheid zwerfafval op de oevers van de Maas. Dit gaat ten koste van het landschapsbeeld en brengt enorme schade aan flora en fauna. Sportvisserij Limburg roept daarom verenigingen op om deel te neme aan dit mooie initiatief om zwerfvuil aan te pakken. Zo kunnen verenigingen bijvoorbeeld een bijdrage leveren tijdens opruimacties. Verenigingen dragen zo niet alleen bij aan een beter milieu en schone oevers, maar kunnen zo ook extra inkomsten voor hun eigen vereniging generen. Meer informatie over dit project kunt u terugvinden op de website schonemaas.nl.

Secretaris Dieter Breuer gaf toelichting op de federatieve wedstrijden. Er werden diverse mogelijkheden besproken om selectiewedstrijden aantrekkelijker te maken. Zo wordt de Limburgcup bijvoorbeeld ingezet als de voorselectie voor het NK Junioren. Verder verzocht Dieter Breuer de verenigingen om wedstrijden zo vroeg mogelijk aan te vragen. Tevens werden de ervaringen van de aangesloten verenigingen betreffende de wedstrijdmodule gedeeld. Alle feedback hierop was welkom en werd uitvoerig besproken.

Tijdens de vragen en discussieronde stelden de bestuursleden van de aangesloten hengelsportverenigingen zelf ook diverse actuele onderwerpen aan de orde. Verhalen en ervaringen werden openhartig met elkaar gedeeld. Sportvisserij Limburg waardeert het enorm dat de aanwezige besturen hun meningen en wensen kenbaar maakten. Dit zal de belangenbehartiging voor de aangesloten verenigingen alleen maar bevorderen. De derde regiobijeenkomst was een zeer succesvolle avond met enerverende discussies en veel betrokkenheid van de aanwezige verenigingen.

Heeft u de regiobijeenkomsten onverhoopt niet kunnen bijwonen of wilt u de PowerPoint presentatie nogmaals bekijken? Dan kunt u de PowerPoint presentatie hier downloaden.
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.