Regiobijeenkomsten 2015

0 1306
29 sep

Dit najaar organiseert Sportvisserij Limburg wederom een drietal regiobijeenkomsten. Deze belangrijke interactieve bijeenkomsten zullen plaatsvinden op 23 oktober (Midden-Limburg), 30 oktober (Noord-Limburg) en 6 november (Zuid-Limburg). Het is de bedoeling om tijdens deze bijeenkomsten een aantal federatieve zaken aan de orde te stellen en om daarnaast regionale zaken uitvoerig te bespreken om zodoende met bestuursleden in dialoog te raken over diverse belangrijke gespreksonderwerpen. Een uitgelezen kans dus voor verenigingsbesturen om met Sportvisserij Limburg van gedachten te wisselen.

Er zal deze keer veel aandacht uitgaan naar het concept beleidsplan van Sportvisserij Limburg. Tijdens de regiobijeenkomsten kunnen bestuursleden hun opmerkingen ten aanzien van dit beleidsplan kenbaar maken. Het is de bedoeling om in de algemene ledenvergadering van 2016 het definitieve beleidsplan vast te stellen. Het concept beleidsplan is per mail gestuurd naar de secretariaten van de aangesloten hengelsportverenigingen. Geïnteresseerden kunnen het concept beleidsplan via de secretaris van hun vereniging inzien.

De agenda van de regiobijeenkomsten zal er als volgt uitzien:

  1. Opening
  2. Toelichting uitkomst regiobijeenkomst 2014 en invulling beleidsplan Sportvisserij Limburg
  3. Concept beleidsplan Sportvisserij Limburg (vragen, suggesties en opmerkingen van leden over het concept beleidsplan)
  4. Twee thema’s die nader besproken zullen worden door aanwezigen: “Vrijwilligers” en “Ouderen” 
  5. Vragenronde algemeen (hier kunnen algemene en regionale onderwerpen naar voren worden gebracht)
  6. Sluiting

Daarnaast stellen wij de mening van alle bestuursleden op prijs inzake de wensen ten aanzien van de belangenbehartiging van Sportvisserij Limburg voor de aangesloten vereniging. Vanzelfsprekend zullen er binnen veel verenigingen ook onderwerpen leven die voor bespreking in aanmerking komen. Wij vernemen dit graag.

De regiobijeenkomsten worden op een drietal locaties georganiseerd en wel op:

  • Vrijdag 23 oktober 2015 aanvang 20.00 uur voor Midden-Limburg in Congrescentrum Het Forum, Elmpterweg 50, 6042 KL Roermond;
  • Vrijdag 30 oktober 2015 aanvang 20.00 uur voor Noord-Limburg in Hotel Asteria, Maasheseweg 80a, 5804 AD Venray;
  • Vrijdag 6 november 2015 aanvang 20.00 uur voor Zuid-Limburg in Amrath Hotel Born-Sittard, Langereweg 21, 6121 SB Born.

Het staat een vereniging natuurlijk vrij een willekeurige regiobijeenkomst bij te wonen. Een vereniging uit Midden-Limburg is dus ook van harte welkom op de regiobijeenkomst in Zuid-Limburg. Sportvisserij Limburg hoopt dat alle verenigingsbesturen een regiobijeenkomst zullen bezoeken.
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.