Visuitzet

Uitzet spiegelkarpers Julianakanaal

Op zaterdag 15 februari 2014 werden er door Sportvisserij Limburg en de KSN Regio Limburg ruim 150 spiegelkarpers uitgezet in het Julianakanaal. De uitzetlocatie was de Berghaven te Schipperskerk. De uitgezette karpers wegen tussen de 4 en 6 kg. De overlevingskans van deze iets oudere karpers ligt aanzienlijk hoger dan die van karpers die tussen de 1 en 3 kg wegen. Dit zorgt op de lange termijn voor een hoger rendement.

Met deze uitzetting werd er een stukje geschiedenis geschreven. Voor het eerst in 36 jaar tijd vond er een officiële spiegelkarper uitzetting plaats. De laatste uitzetting dateert uit 1978 en werd uitgevoerd door de toenmalige Combinatie Juliana. Als we uitgaan van een sterfte van 5% per jaar (theoretische sterfte bepaald door biologen van Sportvisserij Nederland) mogen we concluderen dat het karperbestand zwaar was uitgedund. Bovendien was het merendeel van de vissen op hoge leeftijd. Sportvisserij Limburg wil de visstand op het Julianakanaal graag verbeteren. Daarom besloot het bestuur om 750 kg karper uit te zetten op dit prachtige Limburgse kanaal.

Voor het monitoren is het uitermate belangrijk dat de vissen goed herkenbaar zijn. Mede hierdoor heeft Sportvisserij Limburg besloten om spiegelkarpers uit te zetten. Deze hebben vis specifieke kenmerken (unieke beschubbing) waardoor het eenvoudiger wordt om de vissen te herkennen. 

Alvorens de karpers werden uitgezet, werden ze van beide kanten gefotografeerd. Het was een hele klus om alle karpers één voor één te laten stilzitten voor de fotograaf. De foto’s werden samen met zoveel mogelijk relevante gegevens over de specifieke projectkarper in een databank opgeslagen. Zo werd o.a. het nummer van de karper, de uitzetlocatie, de datum en het gemiddelde gewicht in de databank opgeslagen.Daarnaast worden ook de gegevens die via vangstregistratie verzameld worden in de databank verwerkt. Door foto’s van vangsten te analyseren en vergelijken kunnen we zien of het om een ‘projectspiegel’ gaat en de samenhangende gegevens noteren. Sportvissers spelen hierin een centrale rol en worden opgeroepen om vangsten van jonge spiegelkarpers te delen.

Hoe kan een vangstmelding worden doorgegeven? Maak een duidelijke foto van de linkerflank en vermeld hierbij de lengte, het gewicht en de globale vangstlocatie van de spiegelkarper. Stuur de foto en de bijbehorende gegevens naar: deksnregiolimburg@gmail.com.

Deze vangstmeldingen zijn uitermate belangrijk! Mede aan de hand hiervan wordt bepaald in welke mate de uitzetting van 15 februari 2014 een positieve bijdrage heeft geleverd aan een verbeterde visstand en toegenomen hengelsportplezier!

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.