ALV en regiobijeenkomsten

Sportvisserij Limburg organiseert jaarlijks minimaal één Algemene Ledenvergadering en regiobijeenkomsten om de dialoog met de bestuursleden van de aangesloten hengelsportverenigingen aan te gaan.

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Sportvisserij Limburg organiseert minimaal één keer per jaar een Algemene Ledenvergadering voor de bestuursleden van de bij haar aangesloten hengelsportverenigingen. Tijdens Algemene Ledenvergaderingen kunnen beleidsplannen, de begroting, de jaarrekening en de contributie worden vastgesteld, federatieve bestuursleden worden benoemd en belangrijke besluiten aan de leden worden voorgelegd.

De datum voor de volgende Algemene Ledenvergadering van Sportvisserij Limburg is geprikt! Deze wordt gehouden op maandag 25 mei 2020, in Congrescentrum Het Forum, Elmpterweg 50, 6042 KL te Roermond. De vergadering begint om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur, ontvangst met koffie en vlaai.

De officiële uitnodiging en de stukken voor de Algemene Ledenvergadering worden ruimschoots van te voren naar de besturen van de aangesloten hengelsportverenigingen toegestuurd. Sportvisserij Limburg hoopt alle bestuursleden op deze avond te mogen begroeten.

Regiobijeenkomsten

In het voorjaar organiseert Sportvisserij Limburg regiobijeenkomsten voor alle aangesloten verenigingsbesturen. De bedoeling is om tijdens deze bijeenkomsten een aantal federatieve zaken aan de orde te stellen en om daarnaast regionale zaken uitvoerig te bespreken om zodoende met bestuursleden in dialoog te raken over diverse belangrijke gespreksonderwerpen. Daarnaast wordt de mening van alle bestuursleden op prijs gesteld inzake de wensen ten aanzien van de belangenbehartiging van Sportvisserij Limburg voor de aangesloten vereniging. Vanzelfsprekend zullen er binnen veel verenigingen ook onderwerpen leven die voor bespreking in aanmerking komen.

In 2019 werden de regiobijeenkomsten op de volgende locaties georganiseerd en wel op:

  • Vrijdag 22 maart 2019 aanvang 20.00 uur voor Midden-Limburg in Congrescentrum Het Forum, Elmpterweg 50, 6042 KL Roermond;
  • Vrijdag 29 maart 2019 aanvang 20.00 uur voor Noord-Limburg bij Forellenkwekerij Keijzersberg, Boltweg 15, 5863 AN te Blitterswijck;
  • Maandag 1 april 2019 aanvang 20.00 uur voor Zuid-Limburg in Amrath Hotel Born-Sittard, Langereweg 21, 6121 SB Born.

Zodra de datums voor de volgende regiobijeenkomsten in het voorjaar van 2020 geprikt zijn, worden deze hier bekendgemaakt. 

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.