ALV en regiobijeenkomsten

Sportvisserij Limburg organiseert jaarlijks minimaal één Algemene Ledenvergadering en een drietal regiobijeenkomsten om de dialoog met de bestuursleden van de aangesloten hengelsportverenigingen aan te gaan.

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Sportvisserij Limburg organiseert minimaal één keer per jaar een Algemene Ledenvergadering voor de bestuursleden van de bij haar aangesloten hengelsportverenigingen. Tijdens Algemene Ledenvergaderingen kunnen beleidsplannen, de begroting, de jaarrekening en de contributie worden vastgesteld, federatieve bestuursleden worden benoemd en belangrijke besluiten worden aan de leden voorgelegd.

Daarnaast vormt de Algemene Ledenvergadering een ideale netwerkgelegenheid. Verder worden de wedstrijdvissers die het afgelopen jaar mooie prestaties hebben geleverd, gehuldigd en in het zonnetje gezet. Als kers op de taart wordt er een gastspreker uitgenodigd, die een interessante presentatie verzorgd. 

De datum voor de volgende Algemene Ledenvergadering van Sportvisserij Limburg is geprikt! Deze wordt gehouden op maandag 22 mei 2023, in Congrescentrum Het Forum, Elmpterweg 50, 6042 KL te Roermond. De vergadering begint om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur, ontvangst met koffie en vlaai.

De officiële uitnodiging en de stukken voor de Algemene Ledenvergadering worden ruimschoots van te voren naar de besturen van de aangesloten hengelsportverenigingen toegestuurd. Sportvisserij Limburg hoopt alle bestuursleden op deze avond te mogen begroeten.

Regiobijeenkomsten

In het voorjaar organiseert Sportvisserij Limburg regiobijeenkomsten voor alle aangesloten verenigingsbesturen. De bedoeling is om tijdens deze bijeenkomsten een aantal federatieve zaken aan de orde te stellen en om daarnaast regionale zaken uitvoerig te bespreken om zodoende met bestuursleden in dialoog te raken over diverse belangrijke gespreksonderwerpen. Daarnaast wordt de mening van alle bestuursleden op prijs gesteld inzake de wensen ten aanzien van de belangenbehartiging van Sportvisserij Limburg voor de aangesloten verenigingen. Vanzelfsprekend zullen er binnen veel verenigingen ook onderwerpen leven die voor bespreking in aanmerking komen.

In 2023 worden de regiobijeenkomsten op de volgende locaties georganiseerd en wel op:


Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.