De WTS (Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen) is een vangnet voor schade die niet verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet vermijdbaar is....Om in een aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet iemand schade hebben geleden in het vastgestelde gebied. Voor de verenigingen die schade hebben geleden en in het rampgebied liggen, kan deze regeling van toepassing zijn.De schaderegeling van de overheid geldt ook voor verengingen.
Er is een schadegebiedskaart van het rampgebied. De vereniging moet in dat rampgebied liggen.

Dit geldt voor:
Kerkgenootschappen, verenigingen of stichtingen die onverzekerbare, onvermijdbare en niet verhaalbare schade hebben, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van:

90% van de schade aan gebouwen
90% van het schadebedrag, tot aan € 36.000 aan de inboedel 65% van de kosten om op te ruimen of om ergere schade te voorkomen
(bereddingskosten)
Evacuatiekosten (minimaal € 304 en maximaal € 597).
90% van de onverzekerbare schade aan gebouw en terrein komt voor vergoeding in aanmerking.

In de WTS-regeling zelf staat:

Schade aan vaste activa: dit is schade aan uw gebouwen en terreinen in eigen bezit.
Schade aan vlottende activa: dit is schade die u heeft aan ander bezit.


Overigens, zouden wij dus zelf ook 65% van de opruimkosten die we gemaakt hebben, kunnen aanmelden.
Verenigingen en/of bestuur kunnen zich aanmelden via telefoonnummer: 088 - 0424070
U krijgt dan uiteindelijk een aanmeldformulier die u met behulp van een E-herkenning van de KVK inschrijving van de vereniging of met eigen DigiD het formulier invullen. Ook is het mogelijk om via dit telefoonnummer een papieren meldformulier aan te vragen.
Voor meer informatie kunt u ook terecht op de site van de Rijksoverheid.

Wij wensen namen Sportvisserij Limburg aan alle getroffen verenigingen nogmaals heel veel sterkte!* Foto; H.S.V. Haal Op

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.