Sportvisserij Limburg zoekt een penningmeester!

Sportvisserij Limburg zoekt een penningmeester! Heb jij bestuurservaring, ben jij een teamplayer en heb je goede kennis van financiën? Wil jij bijdragen aan versteviging van de sportvisserij? Lees dan snel verder…

Wie zijn wij?
Sportvisserij Limburg is de overkoepeling van 93 plaatselijke hengelsportverenigingen die samen bijna
50.000 sportvissers in Limburg vertegenwoordigen. Wij ondersteunen de aangesloten hengelsportverenigingen, behartigen overkoepelende belangen, waaronder visrechten en sportvisserijmogelijkheden, en werken samen met diverse andere partijen aan controle & handhaving. We delen de ruimte op en langs het water met veel andere gebruikers en beheerders. Daar willen we mee in gesprek blijven en samenwerken. Sportvisserij Limburg heeft vijf medewerkers in dienst en werkt vanuit een kantoor
in Roermond. Veel vrijwilligers dragen hun steentje bij in de uitvoering van de vele activiteiten. Wij zijn
een financieel gezonde organisatie die in de afgelopen jaren is ontwikkeld tot een professionele,
(h)erkende partij in het maatschappelijke speelveld dat er voor de sportvisserij toe doet. De sportvisserij
zit al jaren in de lift en dat biedt kansen, maar ook uitdagingen. Wij kijken continu vooruit en zijn
ambitieus in alle opzichten: de relaties en afstemming met onze achterban, behoud en uitbreiding van
sportvisserijmogelijkheden en versteviging van de sportvisserij in alle opzichten. Uiteraard hoort daar
een gepast financieel beheer bij.

Hoe is de samenstelling van het bestuur nu?
Het bestuur van Sportvisserij Limburg bestaat momenteel uit vijf bestuursleden. Een voorzitter,
secretaris en drie Algemeen Bestuursleden waarvan een lid momenteel tevens als waarnemend
penningmeester fungeert. Het bestuur heeft onderling de portefeuilles Water- en visstandbeheer,
Controle en Handhaving, Belangenbehartiging en Wedstrijden verdeeld.

Wat doe je als penningmeester?
Als penningmeester heb je naast het contact met de andere bestuursleden ook veel contact met de
manager bedrijfsvoering en de accountant. Meer concreet zorg je, ondersteund door de manager
bedrijfsvoering, o.a. voor het beheer van de kas en bankrekeningen, betalingsverkeer, ben je
contactpersoon voor de kascommissie, het adviseren over en opstellen van financieel beleid, het
controleren en het periodiek rapporteren over de voortgang van de begroting, en het bespreken van de
financiële stukken met de kascommissie en de accountant. Laatstgenoemde stelt de jaarrekening samen
en het voeren van de administratie wordt eveneens uitbesteed. Wij werken met financiële middelen die
door onze achterban worden opgebracht. Het spreekt voor zich dat we daar integer en weloverwogen
mee omgaan. Uiteraard ben je ook breed betrokken bij alle bestuurlijke onderwerpen en word je geacht
ook inhoudelijk en niet-financieel mee te denken en te besluiten over zaken die in ons algemeen bestuur
aan de orde komen.

Wie zoeken wij?
We zoeken een financieel goed onderlegde bestuurder die wil meewerken aan de hierboven beschreven
ambities, samen met bestuur en organisatie. De ideale kandidaat heeft de volgende achtergrond:
• Heeft (ruime) ervaring met de financiële administratie, het opstellen van begrotingen, en het beheren
van budgetten;
• Heeft tenminste een HBO werk- en denkniveau;
• Heeft ervaring met besturen van verenigingen of vergelijkbare organisaties;
• Is gemiddeld vier uur per week beschikbaar voor de functie.
En heeft de volgende persoonlijke eigenschappen/competenties:
• Communicatief en bestuurlijk sensitief;
• Toont betrokkenheid en heeft kennis van zaken op het gebied van financiën;
• Organisatietalent en teamplayer;
• Inspirerend, enthousiasmerend en positief;
• Bestuurlijk uithoudingsvermogen.
Affiniteit met de hengelsport is een pré, maar is niet beslist noodzakelijk.

Voorwaarden

Bestuursleden worden door onze Algemene Ledenvergadering benoemd voor een termijn van drie jaar,
die verlengd kan worden d.m.v. een herbenoeming. Bestuurslidmaatschap bij Sportvisserij Limburg is
een vrijwilligersfunctie, waarvoor je een onkosten- en reiskostenvergoeding ontvangt. De bijbehorende
tijdbesteding varieert en bepaal je deels zelf. Ons Algemeen Bestuur vergadert maandelijks, maar heeft
uiteraard tussentijds contact over lopende en urgente zaken. Vergaderingen vinden fysiek of via Teams
plaats en kunnen ook in de avonduren plaatsvinden. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met
de agenda’s van alle bestuursleden. Gelet op de dagelijks bestuursfunctie wordt voor de functie van
penningmeester een tijdbesteding die varieert van 2-8 uur per week (gemiddeld 4 uur per week)
realistisch geacht.


Procedure
Kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatiebrief en CV op te sturen naar
patricia@sportvisserijlimburg.nl. Het Algemeen Bestuur neemt uiteindelijk het besluit om een kandidaat
voor benoeming voor te dragen aan onze Algemene Ledenvergadering. Voor meer informatie over onze
organisatie, bestuur en/of de functie van penningmeester kun je contact opnemen met Patricia Koelen,
manager bedrijfsvoering Sportvisserij Limburg via 06-13953135. Op onze website
www.sportvisserijlimburg.nl vind je meer informatie over onze organisatie en activiteiten.
Momenteel zijn er geen vacatures

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.