Controle en Handhaving
Sportvisserij Zuidwest Nederland en Sportvisserij Limburg hechten veel waarde aan naleving van de Visserijwet en zet zich daarom in voor een goede controle van visdocumenten (VISpas) en handhaving van de visserijregels. Sportvisserij Zuidwest Nederland en Sportvisserij Limburg hebben de beschikking over een ruim team Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) die jaarlijks vele controles uitvoeren. Deze BOA’s hebben naast het uitvoeren van controles ook een rol als ‘gastheer’ van onze wateren. Verder voeren de BOA’s – veelal in samenwerking met de NVWA en de Nationale Politie – acties uit om visstroperij tegen te gaan. Tevens worden met controleboten efficiënte controles en stroperijacties uitgevoerd op de grote wateren.

Wat te doen bij visstroperij?
Wanneer je het vermoeden hebt van visstroperij kan je tijdens kantooruren contact opnemen met Rian de Jong (06 19971139) van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Ook kan je melding maken via het landelijk meldpunt visstroperij. Vul alle velden zo uitgebreid mogelijk in, zodat wij bij eventuele vragen contact met je op kunnen nemen. Uiteraard wordt je informatie vertrouwelijk behandeld!

Controle verenigingswater
Behalve de controles op de federatieve wateren uit de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren kunnen de BOA’s onder voorwaarden ook worden ingezet op verenigingswateren. Een hengelsportvereniging kan hiervoor dit aanvraagformulier invullen en opsturen.

Verenigingscontroleur
Naast de BOA’s van Sportvisserij Zuidwest Nederland en Sportvisserij Limburg hebben veel hengelsportverenigingen zogenaamde verenigingscontroleurs. Deze controleurs controleren de wateren van verenigingen.
Wil je ook verenigingscontroleur worden? Neem dan contact op met je vereniging en volg de cursus Controle Sportvisserij bij Sportvisserij Nederland.


Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.