Landelijke controleactie in juni

0 620
14 mrt

Traditioneel is juni de maand dat sportvissend Nederland weer massaal naar de waterkant trekt. Ook de wateren van de verenigingen zullen weer volop bezocht worden door de leden.

Het is dan ook zinvol dat er juist in deze periode extra wordt gecontroleerd op het bezit van de juiste visdocumenten en informatie wordt verstrekt welke mogelijkheden de VISpas biedt.

Dit jaar wordt door de georganiseerde hengelsport voor de vierde keer een landelijke controleactie georganiseerd in een weekend in de maand juni. Alle sportvisserijfederaties nemen deel, waaronder ook Sportvisserij Limburg met BOA’s van de Groene Brigade. Ook worden opsporingsambtenaren van andere instanties gevraagd om tijdens deze controledagen extra op visdocumenten te gaan controleren.

Het zou geweldig zijn wanneer de verenigingen zoveel mogelijk mee doen met deze landelijke controledagen. Je doet al mee wanneer je extra controles op deze dagen laat uitvoeren door gecertificeerde controleurs van de vereniging op de eigen wateren. De bijdragen van de verenigingen zijn erg belangrijk, omdat dit bijdraagt aan de samenwerking met de federatie, het totale controlegebied wordt vergroot, er wordt bijgedragen aan het succes van de controledagen en misschien wel het belangrijkste is dat wordt bijgedragen aan het imago van de gehele georganiseerde hengelsport, dus ook het imago van de vereniging!

Naast de controle op visdocumenten staat vooral de rol van de controleur als ambassadeur en voorlichter centraal. Dit draagt positief bij aan het behoud van leden, ledenwerving en het functioneren van de hengelsportvereniging als basis voor de georganiseerde sportvisserij.

Het is voor deze controledagen belangrijk dat de controles worden ingevuld in het Registratiesysteem voor Controleurs Sportvisserij (RCS). Dit is belangrijk voor de berichtgeving in de media, het inventariseren van verbeterpunten, de analyse van de resultaten en ook voor het succes van de controledagen (hoeveel gecontroleerd, welke overtredingen).

Wanneer verenigingen geïnteresseerd zijn en graag willen bijdragen aan het succes van de Landelijke Controledagen, kan er worden aangemeld bij Sportvisserij Limburg via: ben@sportvisserijlimburg.nl
Vermeld het volgende bij de aanmelding: naam van de vereniging, op welke dagen en welke wateren en met hoeveel controleurs wordt gecontroleerd. Ook kan worden aangegeven of er behoefte is aan federatieve ondersteuning.

Daarnaast kan er ook (gratis) promotiemateriaal worden besteld via de website van Sportvisserij Nederland: zoekwoorden: Sportvisserij Nederland - verenigingsservice - promotie.

Wij hopen op een zo groot mogelijke deelname van hengelsportverenigingen.
Gerelateerde berichten
Facebook reacties