Gerrit Haas benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

0 1376
21 mei

Vrijdag 19 mei jl. was de 19e Algemene Ledenvergadering van Sportvisserij Limburg. Ruim 40 verenigingen gaven acte de présence met meer dan 100 afgevaardigden.

Nadat eenieder welkom was geheten door de voorzitter, Theo Wilken, en de agenda was vastgesteld werd een aanvang genomen met het huldigen van de kampioenen van 2016. Danny Flipsen werd kampioen in de A categorie bij het NK Zoetwatervissen Junioren, Teun Janssen, een ware belofte voor de toekomst, behaalde een keurige derde plek in de C categorie bij het NK Zoetwatervissen Junioren en Richard Feller sleepte de tweede plaats in de wacht  bij het NK Zoetwatervissen Senioren.

Ook de clubkampioen van 2016 was gekomen om gehuldigd te worden en de prijs van € 500,-- voor de vereniging in ontvangst te nemen. De voorzitter van St. Petrus Linne deed dit met zichtbaar genoegen. HSV St. Petrus mag zich clubkampioen vijvervissen 2016 noemen. Ook dit jaar wordt dit kampioenschap weer gehouden. De eerste wedstrijd is a.s. zaterdag.

Daarna was het tijd om afscheid te nemen. Reeds twee jaar geleden had de heer Gerrit Haas te kennen gegeven zijn lidmaatschap van de Projectgroep Wedstrijden te willen neerleggen. De voorzitter heeft hem destijds overgehaald nog even te blijven, zodat het bestuur de gelegenheid had om de Projectgroep Wedstrijden verder aan te vullen. Maar nu was het tijd om Gerrit na ruim veertig jaar uit te luiden. Gerrit heeft niet alleen als controleur activiteiten waargenomen maar is ook bondscoach geweest en heeft een belangrijke rol gespeeld binnen de voorganger van Sportvisserij Nederland, de NVVS, als mede organisator van de diverse wedstrijden. Tevens was hij vaak betrokken bij de samenstelling van EK- en WK-teams, welke hij ook begeleidde.
En dit alles in totaal meer dan veertig jaar. Men kon altijd een beroep op hem doen. Nog altijd is Gerrit lid van de Arbitragecommissie. Het bestuur van Sportvisserij Limburg heeft, op advies van het Decoratiecollege, daarop besloten de Gerrit Haas de gouden speld van verdienste inclusief oorkonde uit te reiken. Nadat de voorzitter dit met noodzakelijke handelingen (het blijft opspelden) had gedaan, werd een groot boeket bloemen aan mevrouw Haas overhandigd en werd onder de muziek van “we are the champions” het glas geheven.

Na de pauze werd de vergadering voortgezet. Wat bijna niemand wist, was dat er nog iets stond te gebeuren. Om 21.00 uur verscheen burgemeester Sjaar Cox van Sittard-Geleen ten tonele. Nadat hij was verwelkomd, ving hij zijn feestrede aan. De burgemeester memoreerde alle verdiensten, welke Gerrit in die ruim veertig jaar had verricht voor de hengelsport. Daar de gemeente Sittard-Geleen, de woonplaats van Gerrit, zich afficheert als sportstad, werden deze activiteiten van Gerrit extra gewaardeerd.
Het was dan ook met groot genoegen dat de burgemeester Gerrit Haas kon mededelen dat het Zijne Majesteit de Koning, had behaagd Gerrit Haas te benoemen tot “Ridder in de Orde van Oranje Nassau”.
En dat is niet niks. Nu hebben we reeds meer Ridders in onze gelederen, doch eentje extra is altijd een compliment waard. Gerrit en echtgenote: hartelijk gefeliciteerd en nog vele jaren in goede gezondheid”!

Na een woord van dank aan de burgemeester vertrok laatstgenoemde en werd de vergadering en daarmede de agenda verder afgehandeld. 

Het was een plezierige en constructieve vergadering. Alle besluiten werden bij acclamatie genomen, zodat we als Sportvisserij Limburg verzekerd zijn van een herbenoeming van drie bestuursleden en de herbenoeming van de penningmeester.
Ook het voorstel om de afdracht met ingang van 1 januari 2019 eenmalig met € 1,50 per VISpas te verhogen, werd hiermee aangenomen. 

Voor een uitvoerig verslag verwijzen wij u naar onze website, waar het verslag aan het eind van de week als concept zal worden geplaatst. Tevens wordt het concept verslag aan de secretariaten gemaild met het verzoek eventuele opmerkingen n.a.a.v het verslag kenbaar te maken aan de samenstelster van de concept notulen.

De datum voor de Algemene Ledenvergadering van 2018 wordt spoedig via deze website en in een schrijven aan de verenigingen kenbaar gemaakt.Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.