Uitspraak Raad van State inzake WKC Borgharen

0 2718
11 dec

In vervolg op de zitting van de Raad van State van maandag 6 november vond op woensdag 6 december de uitspraak plaats van deze reeds jarenlange procedure omtrent de bouw van de waterkrachtcentrale in de stuw bij Borgharen.

WKC Borgharen wil een waterkrachtcentrale realiseren in de rivier de Maas, nabij de stuw te Borgharen. Tegen deze vergunningverlening zijn diverse partijen, waaronder Sportvisserij Nederland, Sportvisserij Limburg, VVM en VBC Roerdal, alsmede Waalse sportvissers in beroep gegaan. Dit met het oog op de hoge mate van visschade en vissterfte die dit met zich mee kan brengen.

In eerste instantie werd de vergunning (ook bij de Raad van State in 2012) afgewezen. Na de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland (in april 2017), waarbij de door de minister afgegeven vergunning voor de bouw van een waterkrachtcentrale werd vernietigd, zijn de initiatiefnemer van de waterkrachtcentrale en de minister van Infrastructuur en Milieu hiertegen in beroep gegaan.

Waar draait het om?

Tijdens de zitting van maandag 6 november 2017 bij de Raad van State ging het er vooral om of bij de beoordeling van de kans op te hoge visschade mocht worden uitgegaan van een worst-case scenario. Er wordt door de georganiseerde sportvisserij gesteld dat de turbines een te grote vissterfte veroorzaken. Door instelling van een specifiek ontwerp van de turbine, speciale roosters en monitoring dient de vissterfte onder een bepaalde grens te blijven. Dit waren onderwerpen waarvan er weinig overeenstemming bestond tussen de diverse partijen.

Uitspraak

De vergunning is nu door de Raad van State goedgekeurd. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verklaart de hoger beroepen gegrond en vernietigt de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 25 april 2017.

Helaas gaat de Raad van State dus mee in de stelling van de minister en de initiatiefnemer van de waterkrachtcentrale. De Raad van State acht het aannemelijk dat aan de gestelde normen voor maximale visschade kan worden voldaan en dat de voorschriften toereikend zijn en voldoende rechtszeker. Ondanks dat internationale onderzoeken bij andere waterkrachtcentrales hebben aangetoond dat de te nemen maatregelen om vissterfte te voorkomen niet of onvoldoende zullen werken.

Wie zijn de grote verliezers: De visstand op de Maas, dus de vissen.

Sportvisserij Limburg is zeer, zeer teleurgesteld in deze uitspraak en vindt het treurig voor de ecologie van de Maas en de gevoelige migrerende vissoorten, zoals zalmsmolts en schieraal. Dit zijn immers de grote verliezers.

De georganiseerde sportvisserij zal zich over de ontstane situatie nu gaan beraden. Jammer, maar dit is zeker niet het einde.

Volledige uitspraak Raad van State

Klik hier om het volledige procesverloop en de uitspraak te lezen.
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.