Resultaten Zalmproject Roer

0 1547
10 jul

Visstandbeheercommissie (VBC) Roerdal werkt samen met de Duitse groep vrijwilligers van de Angelverein Düren aan de terugkeer van de zalm in de Roer. Thijs Belgers van VBC Roerdal en tevens bestuurslid bij Sportvisserij Limburg, licht toe wat de huidige stand van zaken is m.b.t. het zalmproject voor de Roer.

“Het warme en droge jaar 2018 heeft ook het zalmproject voor de Roer parten gespeeld. In het voorjaar van 2018 zijn slechts drie volwassen zalmen, waarvan twee vrouwtjes, gevangen in de ECI vispassage te Roermond”, legt Thijs Belgers uit. Deze vissen zijn naar de Belgische zalmkwekerij in Érezée gebracht en zijn in november afgestreken. Dit heeft 14.445 zalmeitjes opgeleverd, die samen met de 103.100 eitjes, aangekocht van de Franse kwekerij in Chanteuges, voor de helft zijn uitgebroed in de eigen kleine kwekerij. De andere helft is uitgebroed in kwekerij Mohnen. “Dit om het risico op calamiteiten in de kwekerij te verminderen”, aldus Thijs Belgers. 


Fotograaf: Bram Houben

Uitzet jonge zalmpjes

De opkweek van de jonge visjes is prima verlopen met weinig uitval en vanaf eind mei zijn 109.513 jonge zalmpjes uitgezet. Allereerst in de hoofdstroom van de Duitse Roer bij Düren. Tevens zijn in enkele geschikte Duitse zijbeken van de Roer uitzettingen gedaan. Dit zijn de Kall, Wehebacht, Vicht en de Duits-Nederlandse grensbeek de Roode Beek bij Vlodrop.

Dat er meer zalmen de Maas zijn binnengetrokken wordt bewezen door de vangst van maar liefst 31 grote zalmen bij de stuw van Lith in de afgelopen wintermaanden december en januari. Deze zijn voorzien van een zender en kunnen dus op hun trekweg worden gevolgd. Tot nu toe is van deze groep nog geen zalm teruggevangen. 


Thijs Belgers steekt de handen uit de mouwen tijdens de zalmuitzet - Fotograaf: Bram Houben

Resultaten tot nu toe

Rijkswaterstaat voert dit onderzoek bij Lith al een aantal jaren uit. “Het aantal bij de ECI en in België teruggevangen, gezenderde zalmen in die jaren valt tegen en onderzoek van de verkregen data zal moeten uitwijzen waar al deze zalmen gebleven zijn en welke knelpunten er zijn en waar deze zich bevinden. Ook in het voorjaar van 2019 is in de ECI vispassage nog geen enkele zalm gevangen. Het openen van de kier in de Haringvlietdam heeft tot nu toe nog niet het gewenste resultaat van meer vangsten opgeleverd. Hopelijk zal dit in de nabije toekomst wel het geval zijn”, vertelt Thijs Belgers.
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.