Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg vindt online plaats

0 880
30 jul

Door de nog altijd voortdurende omstandigheden die de coronapandemie met zich meebrengen, alsmede het feit dat ten tijde van het opstellen van deze uitnodiging onze provincie op donkerrood staat, heeft het bestuur besloten om de Algemene Ledenvergadering dit jaar online te organiseren. De vergadering vindt plaats op maandag 30 augustus 2021 en vangt aan om 19.30 uur.

Klik hier voor de agenda. De stukken t.b.v. de Algemene Ledenvergadering zijn op 14 mei jl. per post toegezonden. Tevens zijn de vergaderstukken, m.u.v. de stukken behorende bij agendapunten 8a, 8c, 8d en 9b via de website van Sportvisserij Limburg te raadplegen en te downloaden via www.sportvisserijlimburg.nl.

Wij verzoeken u vriendelijk om uw vereniging vóór 23 augustus a.s. vooraf aan te melden, omdat deelnemers een link krijgen toegezonden in de week voordat de ALV plaatsvindt. Aanmelden kan via mail (patricia@sportvisserijlimburg.nl) waarbij duidelijke vermelding van de verenigingsnaam, de naam van de deelnemer en het mailadres / de mailadressen van de deelnemer(s) aan de vergadering noodzakelijk is. Indien men zich op voornoemde datum niet heeft aangemeld, is het helaas niet meer mogelijk om aan de vergadering deel te nemen. De voorbereiding van een online vergadering inclusief het toesturen van de linkjes alsook de voorbereiding op een eventuele online stemronde kost tijd. De stemlijst met het aantal stemmen per aangemelde vereniging wordt vooraf gedeeld met de verenigingen die zich hebben aangemeld, zodat u ter vergadering kunt meeschrijven met de uitslag.

Om het verloop van deze online vergadering te bespoedigen, verzoeken wij u tevens om uw vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de geagendeerde onderwerpen vóór 23 augustus a.s. schriftelijk in te dienen. Dit geldt eveneens voor vragen en/of opmerkingen t.b.v. de rondvraag.

Het bestuur vertrouwt op uw begrip en medewerking en hoopt u allen in goede gezondheid online te mogen begroeten op maandag 30 augustus a.s.
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.