Sportvisserij Limburg zoekt een secretaris voor haar bestuur

0 627
01 jun

Door het vertrek van de huidige secretaris per 31 december 2023 is Sportvisserij Limburg op zoek naar een bestuurslid die de portefeuille van de secretaris gaat vervullen. Heb jij bestuurservaring, ben jij een teamplayer en heb je goede kennis van en ervaring met de taken van een secretaris? Wil jij bijdragen aan versteviging van de sportvisserij? Lees dan snel verder…

Wie zijn wij?
Sportvisserij Limburg is de overkoepeling van 93 plaatselijke hengelsportverenigingen die samen bijna 50.000 sportvissers in Limburg vertegenwoordigen. Wij ondersteunen de aangesloten hengelsport-verenigingen, behartigen overkoepelende belangen, waaronder visrechten en sportvisserijmogelijk-heden, en werken samen met diverse andere partijen aan controle & handhaving. We delen de ruimte op en langs het water met veel andere gebruikers en beheerders. Daar willen we mee in gesprek blijven en samenwerken. Sportvisserij Limburg heeft vijf medewerkers in dienst en werkt vanuit een kantoor in Roermond. Veel vrijwilligers dragen hun steentje bij in de uitvoering van de vele activiteiten. Wij zijn een financieel gezonde organisatie die in de afgelopen jaren is ontwikkeld tot een professionele, (h)erkende partij in het maatschappelijke speelveld dat er voor de sportvisserij toe doet. De sportvisserij zit al jaren in de lift en dat biedt kansen, maar ook uitdagingen. Wij kijken continu vooruit en zijn ambitieus in alle opzichten: de relaties en afstemming met onze achterban, behoud en uitbreiding van sportvisserijmogelijkheden en versteviging van de sportvisserij in alle opzichten.

Hoe is de samenstelling van het bestuur nu?
Het bestuur van Sportvisserij Limburg bestaat momenteel uit vijf bestuursleden. Een voorzitter, secretaris en drie Algemeen Bestuursleden waarvan een lid momenteel tevens als waarnemend penningmeester fungeert. Het bestuur heeft onderling de portefeuilles Water- en visstandbeheer, Controle en Handhaving, Belangenbehartiging en Wedstrijden verdeeld.
De vacature ontstaat door vertrek van de huidige secretaris per 31 december 2023.

Wat doe je als secretaris?
De secretaris houdt een algemeen overzicht op de uitvoering van procedurele zaken binnen het bestuur en de vereniging en waakt over de geldende wet- en regelgeving. Diverse praktische taken van de secretaris, zoals onder andere de voorbereiding van de bestuursvergaderingen, voorbereiding van de ALV en het opstellen van actielijsten, zijn gedelegeerd aan de manager bedrijfsvoering waarmee deze taken worden afgestemd.
Uiteraard ben je ook breed betrokken bij alle bestuurlijke onderwerpen en word je geacht inhoudelijk mee te denken en te besluiten over zaken die in ons algemeen bestuur aan de orde komen.

De secretaris:

• heeft een actieve rol bij de diverse processen in het bestuur en het ontwikkelen van bestuursbeleid;
• is in staat om op afstand de procedurele gang van zaken binnen het bestuur en de vereniging te bewaken en toe te zien op de geldende wet- en regelgeving (waaronder de AVG);
• ziet toe op naleving van statuten en huishoudelijk reglement en bewaakt de actualiteit van de statuten en het huishoudelijk reglement;
• heeft een actieve rol bij de diverse processen in het bestuur en het ontwikkelen van bestuursbeleid;
• stelt in overleg met de voorzitter en de manager bedrijfsvoering de agenda en stukken t.b.v. de bestuursvergadering en ALV op;
• is een teamspeler die effectief kan communiceren, met een balans tussen kritisch tegenspel en steunend samenwerken;
• kan het bestuursbeleid binnen en buiten de vereniging aansprekend uitdragen;
• kent een goed evenwicht tussen betrokkenheid bij inhoudelijke onderwerpen en besturen op afstand;
• neemt het (technisch) voorzitterschap bij bestuursvergaderingen bij afwezigheid van de voorzitter over;
• kan met vertrouwelijke gegevens omgaan;
• draagt mede zorg voor het opbouwen van een relevant netwerk.

Wie zoeken wij?
We zoeken een ervaren bestuurder die wil meewerken aan de hierboven beschreven ambities, samen met bestuur en organisatie. De ideale kandidaat heeft de volgende achtergrond:
• heeft (ruime) ervaring met de bestuurlijke taken van een secretaris;
• heeft tenminste een HBO werk- en denkniveau;
• heeft een zeer goede kennis van de Nederlandse taal;
• heeft ervaring met besturen van verenigingen of vergelijkbare organisaties;
• is gemiddeld vier uur per week beschikbaar voor de functie.

En heeft de volgende persoonlijke eigenschappen/competenties:
• Communicatief en bestuurlijk sensitief;
• Toont betrokkenheid en heeft kennis van zaken op het gebied van de eigen portefeuille;
• Organisatietalent en teamplayer;
• Inspirerend, enthousiasmerend en positief;
• Bestuurlijk uithoudingsvermogen.
Affiniteit met de hengelsport is een pré, maar is niet beslist noodzakelijk.

Voorwaarden
Bestuursleden worden door onze Algemene Ledenvergadering benoemd voor een termijn van drie jaar, die verlengd kan worden d.m.v. een herbenoeming. Bestuurslidmaatschap bij Sportvisserij Limburg is een vrijwilligersfunctie, waarvoor je een onkosten- en reiskosten-vergoeding ontvangt. De bijbehorende tijdbesteding varieert en bepaal je deels zelf. Ons Algemeen Bestuur vergadert maandelijks, maar heeft uiteraard tussentijds contact over lopende en urgente zaken. Vergaderingen vinden fysiek of via Teams plaats en kunnen ook in de avonduren plaatsvinden. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de agenda’s van alle bestuursleden. Gelet op de dagelijks bestuursfunctie wordt voor de functie van secretaris een tijdbesteding die varieert van 2-8 uur per week (gemiddeld 4 uur per week) realistisch geacht.

Procedure
Kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatiebrief en CV op te sturen naar patricia@sportvisserijlimburg.nl. Het Algemeen Bestuur neemt uiteindelijk het besluit om een kandidaat voor benoeming voor te dragen aan onze Algemene Ledenver-gadering. Voor meer informatie over onze organisatie, bestuur en/of de functie van secretaris kun je contact opnemen met Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering Sportvisserij Limburg via 06-13953135. Op onze website www.sportvisserijlimburg.nl vind je meer informatie over onze organisatie en activiteiten.Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.