Regiobijeenkomsten op donderdag 9 en vrijdag 10 november 2023

0 733
15 okt

Op donderdag 9 en vrijdag 10 november a.s. vinden er weer regiobijeenkomsten plaats. Er is een veelzijdige agenda opgesteld met o.a. diverse presentaties over aansprekende onderwerpen.

We nodigen u van harte uit voor het bijwonen van een van deze regiobijeenkomsten.
Tijdens deze bijeenkomsten gaan we in op zaken waar u als hengelsportbestuurders dagelijks mee te maken heeft. Er is gelegenheid om vragen te stellen, problemen aan te kaarten, en met andere bestuurders van hengelsportverenigingen uit uw eigen regio om de tafel te zitten. Tijdens de bijeenkomsten zullen diverse interessante presentaties worden verzorgd. Deze vindt u in de agenda terug.

Wij gaan graag met u in gesprek op een van onderstaande data.
Donderdag 9 november 2023: Noord-Limburg, Activiteitencentrum Zalzershaof, Zalzerskampweg 64, 5926 PL Venlo;
Vrijdag 10 november 2023: Midden- en Zuid-Limburg, Zaal Merode, Merodestraat 31, 6171 XM Stein

Het staat u als vereniging natuurlijk vrij een regiobijeenkomst naar keuze bij te wonen. Wij hopen dat uw bestuur van de gelegenheid gebruik maakt om een van de bijeenkomsten te bezoeken.
U kunt zich tot 1 november a.s. aanmelden bij Patricia Koelen via patricia@sportvisserijlimburg.nl of bellen naar kantoor via 0475-350053.

AGENDA
20.00u Opening
20.02u Controle & Handhaving (presentatie cijfers tot en met oktober 2023)
20.15u Organisatieontwikkelproces
In aansluiting op de bijeenkomst die 9 juni na de ALV plaatsvond, wordt een terugkoppeling gegeven over het proces tot nu toe en wordt hetgeen bij alle federaties is opgehaald met u gedeeld. Tot de zomer is veel input opgehaald via o.a. de sessies met de verenigingen, besturen en medewerkers. Deze informatie is aangevuld met de kennis over ons imago via het onderzoek van Kantar en de opgeleverde resultaten n.a.v. het onderzoek van Mulier onder sportvissers. Deze input is door de strategiegroep vertaald naar een eerste schets voor een strategisch plan. Deze schets wordt nu getoetst bij de verenigingen en collega’s om zodoende reflectie te krijgen op dit eerste strategieplan.
20.45u Presentatie visrechten verenigingen
O.a. de navolgende onderwerpen komen aan bod:
de visrechthebbende - huurovereenkomst en machtiging - looprecht - conflict - voorkom problemen - vergunningen - VISplanner
21.15u Pauze
21.30u Presentatie vijverbeheer
O.a. de navolgende onderwerpen komen aan bod: vijverbeheer - vis en zuurstof – structuur – visstand - do’s and don’ts
22.00u Federatieve mededelingen
22.10u Rondvraag en afsluiting bijeenkomst

Aan het einde van de avond worden infomapjes uitgedeeld waarin praktische informatie wordt verstrekt over o.a. subsidieregelingen, statuten, WBTR, verzekeringen, AVG, cursussen, wie doet wat bij de federatie, etc. Ook de hand-outs van de presentaties welke tijdens de regiobijeenkomsten worden gegeven, zijn hierin terug te vinden.

Wij zien er naar uit u 9 of 10 november a.s. weer te mogen begroeten.
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.