Mooie opkomst regiobijeenkomsten najaar 2023

0 766
14 nov

De regiobijeenkomsten van donderdag 9 en vrijdag 10 november jl. in respectievelijk Blerick en Stein werden goed bezocht door de bij ons aangesloten hengelsportverenigingen. Er stonden dan ook enkele interessante onderwerpen op de agenda.

Allereerst werden de cijfers m.b.t. Controle en Handhaving tot en met oktober jl. gepresenteerd. Het was mooi om te zien dat er goede resultaten zijn behaald en nu al ruim 10% controles van het totaal aantal aangesloten vissers hebben plaatsgevonden. Tijdens de door de BOA's uit te voeren controles treden zij op als ambassadeur van de sportvisserij, maar waar nodig wordt gewaarschuwd of geverbaliseerd. Dit werpt zijn vruchten af en ook de patrouilleboot van Sportvisserij Limburg draagt stevig bij aan de zichtbaarheid.

Daarna vond er een interessante presentatie over visrechten plaats. O.a. de navolgende onderwerpen kwamen aan bod: de visrechthebbende, huurovereenkomst en machtiging, looprecht, conflict, voorkom problemen, vergunningen, VISplanner etc. 

Voor de pauze werd de stand van zaken rondom het organisatieontwikkelproces met de leden doorgenomen. Tot de zomer is veel input opgehaald via o.a. de bijeenkomsten met de verenigingen, besturen en medewerkers. Deze informatie is aangevuld met de kennis over ons imago via het onderzoek van Kantar en de opgeleverde resultaten n.a.v. het onderzoek van Mulier onder sportvissers. Deze input is door de strategiegroep vertaald naar een eerste schets voor een strategisch plan. Deze schets wordt nu getoetst bij de verenigingen.
Tevens was er tijdens de regiobijeenkomst een kort interactief deel waarbij aan de aanwezige bestuursleden werd gevraagd om enkele vragen over 'Duurzaam sportvissen' te beantwoorden. Dit leverde mooie resultaten op. Deze antwoorden worden gedeeld met de strategiegroep, zodat deze in het proces kunnen worden meegenomen. Vanzelfsprekend worden deze uitkomsten straks ook weer met de verenigingen gedeeld.

Na de pauze werd een boeiende presentatie over vijverbeheer gegeven waarbij o.a. onderwerpen zoals vis en zuurstof, structuur, visstand, do’s and don’ts etc. aan bod kwamen. Duidelijk werd dat de aanwezigen over dit onderwerp wel vaker iets terug willen horen.

Tot slot peilde de voorzitter onder de leden welke onderwerpen de verenigingen bij een volgende regiobijeenkomst graag geagendeerd zien. Onderwerpen kunnen ook gedurende het jaar aangegeven worden bij Patricia via patricia@sportvisserijlimburg.nl . Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.