Speld van Verdienste Tony Janssen (HSV Leudal)

0 2834
16 jan

Tijdens de algemene ledenvergadering van HSV Leudal op donderdag 18 december 2008 in Café-Zaal Dennenoord te Roggel werd haar gerenommeerde bestuurslid Tony Janssen extra in het zonnetje gezet.

Na enkele inleidende woorden van voorzitter Hans Stevens van HSV Leudal kregen federatievoorzitter Hans Logtens en federatiesecretaris Thijs Killaars alle gelegenheid om de jarenlange onbaatzuchtige inzet van Tony Janssen voor de hengelsport in Limburg onder aandacht te brengen. Daarbij mocht tevens niet vergeten worden de ondersteuning te memoreren van de echtgenote van Tony bij zijn buitenproportionele prestaties. Helaas kon mevrouw Janssen door een slechte gezondheidstoestand deze avond echter niet bezoeken. Voor haar had de Hengelsportfederatie Limburg alsnog een passende bloemenhulde in petto.

De lijst van verdiensten van Tony Janssen is ellenlang. Federatievoorzitter Hans Logtens deed daarom slechts een selectieve greep hieruit:

Bestuurslid Hengelsportfederatie Midden-Limburg vanaf 1997 tot de fusie in 2002. Hieronder vielen o.a. de notulering van maandelijkse bestuursvergaderingen (ca 5 kantjes A4 per vergadering), notulering algemene ledenvergaderingen en najaarsvergaderingen (ca 50 kantjes A4 per bijeenkomst), bezoeken van diverse vergaderingen en besprekingen, adviezen aan aangesloten verenigingen en meewerken aan de totstandkoming van de fusie van vier Limburgse federaties tot de huidige Hengelsportfederatie Limburg.

Penningmeester Hengelsportfederatie Limburg van september 2002 tot mei 2004.
Tony maakte de openingsbalans, verzorgde dagelijks de financiële administratie, reikte vergunningen uit aan de 120 aangesloten verenigingen, stelde de jaarlijkse begroting op, bezocht algemene ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen, was aanwezig bij vele evenementen, archiveerde "oude" stukken van de vier gefuseerde federaties en regelde de aankoop van visrechten.

Bestuurslid, penningmeester en vice-voorzitter HSV De Busjop van 1969 tot mei 1980. Tony Janssen deed de financiële administratie, subsidieaanvragen en ledenadministratie. Hij organiseerde kienavonden (1976-1994) om aan de vele financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Tony nam het initiatief voor jeugdcursussen. Hij organiseerde junioren- en seniorenwedstrijden. Was afgevaardigde bij gesprekken voor de totstandkoming van visvijver "Kerreven". Bezocht besprekingen met overkoepelende organen en overheden en met zusterverenigingen in de regio voor een goede samenwerking.

Voorzitter HSV De Busjop van mei 1980 tot mei 1985. Tony leidde bestuurs- en ledenvergaderingen en hield daarbij een goede gang van zaken binnen de vereniging in het oog. Daarnaast verzorgde hij onder meer subsidieaanvragen en financiële jaarstukken, kienavonden en deed ook controle aan het verenigingswater.

Adviseur, bestuurslid en vice-voorzitter De Busjop van mei 1985 tot september 2002. Als activiteiten van Tony Janssen zijn hier nog te noemen het opmaken -indien nodig, van notulen van bestuursvergaderingen en het waarnemen van de honneurs van de voorzitter bij diens afwezigheid.

Van september 2002 tot december 2003 nam Tony Janssen opnieuw de taken op zich als voorzitter van HSV De Busjop.

Ter afronding is Tony Janssen vanaf januari 2004 tot op heden adviserend bestuurslid en vice-voorzitter van HSV De Busjop en na de fusie met twee andere verenigingen van de nieuwe organisatie HSV Leudal. Nog altijd stelt hij hier de financiële jaarstukken samen en doet subsidieaanvragen, vervangt bij afwezigheid van de voorzitter, coördineert controles van vergunningen door ambtenaren en verenigingscontroleurs, bezoekt vergaderingen van overkoepelende organisaties, is afgevaardigde sinds 2003 namens HSV Leudal en penningmeester van de VBC Tungelroyse en indien nodig treedt hij op als voorzitter of secretaris.

Na de toespraak van de federatievoorzitter en onder instemmend applaus van alle aanwezigen gaf Hans Logtens aan, dat vooral dit soort bescheiden verenigingsmensen als Tony Janssen er een is, het dubbel en dwars waard zijn bijzondere aandacht te krijgen. De Speld van Verdienste van de Hengelsportfederatie Limburg aan een geëmotioneerde Tony Janssen te mogen uitreiken was voor de federatievoorzitter en de federatiesecretaris dan ook een grote eer.
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.