15 juli 2015: Peilopzet Maas tussen Sambeek en Belfeld

0 1274
13 jul

Op 15 juli 2015 verhoogt Rijkswaterstaat bij stuw Sambeek het Maaspeil met de laatste 15 centimeter. Daarmee wordt het streefpeil bij stuw Sambeek 11,10 m+NAP. De peilopzet is noodzakelijk om verdroging van landbouw- en natuurgrond tegen te gaan als gevolg van de Maasverdieping tussen Venlo en Arcen.

Rijkswaterstaat werkt in het programma Maaswerken onder meer aan de verbetering van de hoogwaterbescherming langs de Maas. Een van de maatregelen is het verdiepen van het zomerbed van de Maas. Sinds 2013 wordt de Maas tussen Venlo en Arcen verdiept. De rivierbodem van het ruim elf kilometer lange traject wordt twee tot drie meter dieper. Dit zal in het najaar van 2015 gereed zijn. Zo krijgt de rivier meer ruimte voor waterafvoer en is de waterstand lager. 

Kunstmatige verhoging
De verdieping van de Maasbodem heeft niet alleen gevolgen voor het waterpeil in de rivier. Behalve de waterstand in de Maas, zakt ook het grondwater in de omgeving. Vooral in de zomermaanden kan dit lagere grondwaterpeil leiden tot verdroging van landbouw- en natuurgrond. Daarom verhoogt Rijkswaterstaat het stuwpeil in de Maas. Het grondwater in de omgeving stijgt dan mee, dit wordt ook wel ‘peilopzet’ genoemd. 

Laatste fase peilopzet
Tussen Sambeek en Belfeld komt het Maaswater 25 cm hoger te staan. De peilopzet is nodig om verdroging van de natuur-en landbouwgebieden tegen te gaan en om de Maas ter hoogte van sluizen bevaarbaar te houden. Deze verhoging vindt plaats in twee fasen, omdat de verdieping van de Maasbodem tussen Venlo en Arcen over een langere periode wordt uitgevoerd. Vorig jaar is het peil met 10 cm opgezet. De verdieping van de Maasbodem is nu grotendeels klaar, dus wordt op 15 juli a.s. het water met de laatste 15 centimeter opgehoogd. 

Nadelen voorkomen en beperken
In sommige situaties heeft het hogere waterpeil mogelijk nadelige gevolgen. Er kan vernattingsschade ontstaan aan landbouwgrond. Daarnaast past Rijkswaterstaat voorzieningen langs de Maasoever aan, zoals aanlegsteigers en veerstoepen. Schade door peilopzet wordt zo goed en zo veel mogelijk voorkomen. Hierover is de afgelopen jaren veel contact geweest met betrokkenen. 

Toch schade?
Ondervind je schade van de peilopzet? Meld jouw schade dan via www.rws.nl/maaswerkenklachten. Voor meer algemene vragen kun je contact opnemen met Rijkswaterstaat via 0800-8002.
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.