Sportvissers in beroep tegen WKC

0 1373
24 aug

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft op 1 juli besloten een vergunning te verlenen voor de realisatie van een waterkrachtcentrale bij de stuw van Borgharen. Het Ministerie gaat hierbij voorbij aan de vernietiging van een eerdere vergunning door de Raad van State in 2012. De Raad van State hield bij dit besluit rekening met verschillende zienswijzen, o.a. ingediend door de sportvisserij. Deze zienswijzen hadden betrekking op het functioneren van waterkrachtcentrales op de Maas en de zeer negatieve gevolgen voor de visstand.

Sportvisserij Limburg heeft samen met Sportvisserij Nederland, Pêche et Loisirs (de visrechthebbende op de Maas in België) en VVM Maastricht een projectgroep opgericht. Deze wordt ondersteund door diverse externe deskundigen en heeft al in 2014 een zienswijze opgesteld voor Rijkswaterstaat. Deze werd helaas geheel of gedeeltelijk ter zijde geschoven. Daarom heeft de projectgroep onlangs een beroepschrift opgesteld, en dit afgelopen week bij diverse Rechtbanken ingediend.

Wat is er nu eigenlijk aan de hand?

Er is een norm in het leven geroepen voor de maximale vissterfte nabij WKC’s. Deze norm van 10% geldt voor het hele traject van de Nederlandse Maas door de WKC’s bij Linne en Lith en wordt hier momenteel al viervoudig overschreden voor aal en zalmsmolts.

Deze norm is naar onze mening:

a. niet haalbaar, zeker niet wanneer er nog een WKC gebouwd wordt
b. moeilijk (wellicht zelfs onmogelijk) te controleren
c. niet te handhaven bij vaststelling van overschrijding, omdat de rechtsmiddelen hiervoor te beperkt zijn

De sportvisserij weet zich hierin gesteund door een recente uitspraak van het Europese Hof en een aangenomen motie in de Tweede Kamer, waarbij uitgegaan wordt van max. 10% vissterfte, of de toepassing van bewezen nieuwe technieken die tot een lagere sterfte leiden.

De beslissing over het in stand houden, aanpassen of vernietigen van de vergunning ligt nu bij de Rechtbank. Vissterfte is en blijft in dit kader onacceptabel. We moeten dit zien te voorkomen en daar waar mogelijk terugdringen. Hopelijk vindt de Rechtbank dit ook. Wij houden je op de hoogte.
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.